Nieuws

Nood­op­vang: gemeen­ten kun­nen zon­der ver­gun­ning tij­de­lij­ke con­struc­ties plaatsen

2022-03-07 00:00:00 - Noodopvang: gemeenten kunnen zonder vergunning tijdelijke constructies plaatsen

​De tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in bestaande gebouwen zal vermoedelijk niet volstaan. "Daarom kunnen steden en gemeenten tijdelijke woonunits of tenten plaatsen zonder vergunningsprocedure", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De minister verspreidt aan alle lokale besturen een draaiboek dat hen wijst op de mogelijkheden om zonder vergunningsprocedures noodopvang te voorzien. “Net zoals tijdens de coronacrisis is het mogelijk om extra capaciteit te realiseren zonder proceduredrempels. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren", zegt Demir.

Aangepaste regelgeving

De regelgeving ruimtelijke ordening werd enkele jaren aangepast om ze toekomstbestendig te maken voor mogelijke oorlogssituaties en bijhorende vluchtelingenstromen. De overheid of een vereniging kan onder bepaalde voorwaarden opvang tot drie jaar inrichten zonder omgevingsvergunning, voor zowel bestaande gebouwen als tijdelijke constructies.

In principe moet je in Vlaanderen voor de plaatsing van tijdelijke constructies een omgevingsvergunning aanvragen. Maar specifiek voor de organisatie van opvang door een overheid zijn daarvoor uitzonderingen voorzien. Enkel een melding volstaat voor het plaatsen van tijdelijke wooncontainers of -tenten voor noodopvang.

Ook containers met aanverwante functies, zoals kook- en eetcontainer, onthaalcontainer, container voor personeel, ontmoetingsruimte, ontspanningsruimte, kunnen zonder vergunningsprocedure gemeld worden.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere