Nieuws

Elke dag ver­dwijnt een voet­bal­veld aan bos

2023-06-28 00:00:00 - Elke dag verdwijnt een voetbalveld aan bos

Tussen 2001 en 2021 werd in Vlaanderen 5.088 hectare bos met vergunning gekapt. Dat komt overeen met gemiddeld 242 hectare per jaar of ongeveer een voetbalveld per dag, zo blijkt uit een nieuw rapport van milieuorganisaties BOS+ en Greenpeace.

Bovendien wordt er, ondanks de compensatieplicht, nog steeds meer bos gekapt dan dat er wordt aangeplant. En dat is ook slecht nieuws voor West-Vlaanderen. Onze provincie is al -in vergelijking met de rest van Vlaanderen- bosarm.

Aanbevelingen

"De dynamieken die het rapport blootlegt tonen aan dat er de voorbije jaren, ondanks grote inspanningen voor bosuitbreiding, nog te weinig stappen werden gezet voor de betere bosbescherming die we zo dringend nodig hebben", zegt Laure De Vroey van BOS+. Daarom lijsten Greenpeace en BOS+ een reeks aanbevelingen op om van bosbehoud een prioriteit te maken. Het gaat dan onder meer om een onmiddellijk moratorium op de vernietiging van de meest waardevolle bossen en een algemene ontbossingsstop tegen 2030, maar ook om een strengere boswetgeving en financiële prikkels voor gemeenten om bossen te vrijwaren.

Belga
Ben Storme