Nieuws

Vlaam­se over­heid gaat fors snoei­en in wer­king provincies

2014-07-23 00:00:00 - Vlaamse overheid gaat fors snoeien in werking provincies

De Vlaamse regeringspartners hebben een akkoord over de verdere afslanking van de provinciebesturen de komende jaren.

Alle persoonsgebonden materies verdwijnen uit het takenpakket van de provinciebesturen en de provincie zal ook geen opcentiemen voor de onroerende voorheffing meer mogen heffen.  Verder wordt ook het aantal raadsleden gehalveerd en zal de deputatie nog maximum vier leden mogen tellen.

Gedeputeerde Jean De Bethune reageert : "Onze grote bekommernis is het personeel als zo’n operatie doorgaat. We hebben personeel dat in diverse domeinen actief en bekwaam is. In full time equivalenten ligt dat rond de 880 vandaag".

De gedeputeerde spreekt van nieuwe uitdagingen voor het provinciebestuur maar rekent op een goed overleg met de nieuwe Vlaamse regering om de nieuwe bakens voor de toekomst uit te zetten.

De redactie