Nieuws

Stil pro­test tegen bur­ge­mees­ter Koksij­de rond aan­pak vluchtelingen

2015-10-25 00:00:00 - Stil protest tegen burgemeester Koksijde rond aanpak vluchtelingen

Zo'n 30 mensen hebben deze namiddag een stil protest gehouden tegen Marc Vanden Bussche, de burgemeester van Koksijde.

Volgens hen stelt de burgemeester zich onvriendelijk en niet gastvrij op tegenover de vluchtelingen in zijn gemeente. In andere gemeenten en steden zou het er een stuk vriendelijker aan toe gaan, zeggen ze.

Vermits er geen aanvraag werd ingediend voor een manifestatie, beperkt de actie zich tot stil protest, zonder spandoeken of het scanderen van slogans.

Rutten verdedigt partijgenoot

Open Vld-voorzitster Gwendoyn Rutten verdedigde haar partijgenoot van Koksijde door erop te wijzen dat als de N-VA-regeringsleden Theo Francken of Jan Jambon onder vuur komen te liggen zij de kans krijgen om hun fout recht te zetten. Open Vld is van mening dat een algemeen protocol met goede afspraken over de samenwerking tussen gemeentebesturen, politiediensten en asielcentra dringend nodig is. "Niet enkel in Koksijde, maar in heel wat steden en gemeenten die opvang organiseren. Burgemeesters zijn zelf vragende partij voor meer en beter overleg met betrokken instanties", stelde Gwendoyn Rutten eerder.

Dat afsprakenkader is zo goed al klaar, klinkt het bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Het wordt dinsdag op een studiedag van de Dienst Vreemdelingenzaken voorgesteld.

 

Ben Storme
José Tyteca