Schip­donk­ka­naal: Demir start for­meel pro­ces voor schrap­pen reservatiestroken

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Op voorstel van Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering vrijdag de startnota goed voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Opheffen reservatiestroken Schipdonkkanaal’. Zo komt een einde aan de juridische onzekerheid voor de eigenaars en bewoners.

Het gaat om de opheffing van de volledige dubbele reservatie in West- en Oost-Vlaanderen in Brugge, Damme, Knokke-Heist, Deinze, Eeklo, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins. Vanaf 12 september tot en met 10 november 2023 kan iedereen de startnota inkijken bij de gemeenten en een inspraakreactie indienen. Wie vragen heeft over het GRUP kan terecht op twee inspraakmomenten in Damme en in Eeklo.

“Het Schipdonkkanaal zal in de toekomst niet meer verbreed worden. We schrappen definitief de reservatiestroken die op de gewestplannen in Oost- en West-Vlaanderen waren aangeduid. Bewoners en eigenaars hebben al te lang moeten wachten op juridische zekerheid over hun woning of bedrijf”, zegt minister Zuhal Demir, Vlaams minister voor Omgeving. “Na de opmaak van een gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan zal er ook geen sprake meer zijn van de zogenaamde afstand van meerwaarde. Die regeling was voor veel bewoners al jaren ondraaglijk en onrechtvaardig. Die mensen kunnen dan zoals iedereen, met gerust hart, hun woning verbouwen en goed onderhouden", legt Demir uit. 

Oplossing: akkoord met Nederland over Estuaire Vaart

In het verleden werd gedacht aan de verbreding van het Schipdonkkanaal om de haven van Zeebrugge beter te verbinden met het achterland. Maar de verbreding van het Schipdonkkanaal is beleidsmatig niet langer gewenst. De Vlaamse Regering heeft met de Nederlandse Regering en het federaal niveau een intentieverklaring afgesloten over de uitbouw van de estuaire vaart. Dat wil zeggen dat binnenschepen zullen uitgerust worden om via de Noordzee en de Westerschelde de havens van Gent en Antwerpen te kunnen bereiken. Dankzij het akkoord met Nederland is het verbreden van het Schipdonkkanaal niet meer nodig. Het Schipdonkkanaal blijft in de toekomst haar rol behouden voor waterbeheersing, wat belangrijk is in het kader van de uitdagingen in de klimaatverandering.

Landschappelijke en natuurlijke waarde versterken

Nu de verbreding van het Schipdonkkanaal van de baan is kan de landschappelijke waard van het Schipdonkkanaal versterkt worden. De toeristisch en recreatieve waarde voor fietsers en wandelaars zal verder kunnen ontwikkelen. We werken tegelijk aan de bescherming van de erfgoedwaarden onder meer ter hoogte van de Siphon in Damme. We grijpen ook de gelegenheid aan om de onderliggende grondbestemmingen op het gewestplan aan te passen zodat ze in overeenstemming zijn met de bestaande of gewenste functies en activiteiten. Het bestaande agrarisch gebruik langs het kanaal kan nu ook juridisch verzekerd worden.

Redactie