Nieuws

San­dra De Schuy­ter ver­laat Brug­se gemeenteraad

2022-01-13 00:00:00 - Sandra De Schuyter verlaat Brugse gemeenteraad

Op de volgende gemeenteraad Brugge zal gewezen gemeenteraadslid Arnold Bruynooghe van Vlaams Belang als 1ste opvolger Sandra De Schuyter opvolgen als gemeenteraadslid.

Sandra neemt ontslag omwille van persoonlijke redenen, maar verlaat de partij niet. Ze blijft actief als bestuurslid.

Fractieleider Stefaan Sintobin:“Ik wil met nadruk Sandra bedanken voor de afgelopen jaren. Sandra was vooral actief achter de schermen maar als fractie konden wij altijd op haar toewijding, medewerking en inzet rekenen. Met Arnold Bruynooghe is een sterke opvolging verzekerd. Arnold is gewezen gemeenteraadslid en zetelt momenteel ook in de West-Vlaamse provincieraad. Als specialist financiën en begroting én met zijn jarenlange ervaring als mandataris is Arnold zeker een meerwaarde voor onze fractie. Het is de bedoeling dat Arnold de eed aflegt op de volgende gemeenteraad”.

Ben Storme