Nieuws

Regeer­pro­gram­ma lokt nega­tie­ve reac­ties uit

2014-07-24 00:00:00 - Regeerprogramma lokt negatieve reacties uit

Terwijl de werkgeversorganisaties het regeerprogramma van de nieuwe Vlaamse overheid toejuichen, komt er ook kritiek.

Vooral over de besparingen die iedereen zal voelen via het kindergeld, de woonbonus, de energieprijzen en het openbaar vervoer.  Zo zal er geen gratis openbaar vervoer meer zijn. "Deze nieuwe Vlaamse Regering kiest ook niet voor armoedebestrijding als topprioriteit", zegt het Netwerk tegen Armoede. " De forse besparingen bij wonen, onderwijs, gezondheid, energie en kinderbijslag dreigen de armoede nog te vergroten, vooral voor gezinnen met veel kinderen".

TreinTramBus

Het gratis openbaar vervoer voor 65 plussers wordt afgeschaft. Daarnaast wordt de basismobiliteit vervangen door basisbereikbaarheid. "Dat kan wel eens gevolgen hebben voor de landelijke gebieden, de Westhoek bijvoorbeeld", vreest de vereniging van trein- tram en busgebruikers.

De redactie