Nieuws

PVDA steunt ver­zet soci­a­le huur­ders tegen woondecreet

2021-12-08 00:00:00 - PVDA steunt verzet sociale huurders tegen woondecreet

PVDA Oostende heeft vanochtend 70 ondertekende brieven afgegeven aan de Raad van Bestuur van de sociale woningmaatschappij De Gelukkige Haard. Daarmee steunt de partij het verzet van sociale huurders tegen het nieuwe woondecreet van de Vlaamse Regering steunen. 

"Alle sociale huisvestigingsmaatschappijen, waaronder De Gelukkige Haard, en sociale verhuurkantoren zullen worden samen gevoegd in één grote woonmaatschappij, verantwoordelijk voor zeven gemeenten, Oostende, Bredene, Middelkerke, De Haan, Gistel, Oudenburg en Ichtegem", legt Sonia Ten Hartog, woordvoerster PVDA Oostende, uit. "Dat zou zogezegd moeten zorgen voor betere dienstverlening, maar wij stellen ons ernstige vragen. De afstand tussen de huurder en de woonmaatschapij zal enkel maar vergroten. Zal je als inwoner nog de kans hebben in je gemeente te kunnen blijven? Het is ook niet duidelijk hoe men de huur zal berekenen van sociale woningen in de toekomst," vervolgt Sonia Ten Hartog.

"En wat met de reeds geplande nieuwbouw- en renovatieprojecten na deze fusie, zal daar nog budget voor zijn? Er moeten immers een kleine vierhonderd woningen worden overgekocht van sociale huisvestingsmaatschappijen die wegtrekken uit de regio. Tot slot maken we ons zorgen over de gevolgen voor het personeel van de huidige sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren. Worden zij overgenomen in de nieuwe woonmaatschappij of is dit een verdoken sanering?"

De linkse partij werd gecontacteerd door bezorgde bewoners van de Gelukkige Haard. De huurdersadviesraad daar wil verzet aantekenen tegen het nieuwe woondecreet. Zij vragen De Gelukkige Haard in een brief om financieel tussen te komen voor de juridische kosten voor het instellen van een beroep tot schorsing en/of vernietiging van het decreet bij het Grondwettelijk Hof. "Dit is nog maar het begin van een langdurige campagne," concludeert Sonia Ten Hartog. "We kwamen tijdens onze huisbezoeken schrijnende toestanden tegen in de wijken De Nieuwe Stad en Visserskwartier. Woningen met defecte verwarming, thermostaten die niet werken, verouderde accumulatoren die ‘s nachts niet opladen, ramen en deuren die niet sluiten of kromgetrokken zijn, kapotte afvoeren, vocht, schimmel op de muren, … Mensen klagen over torenhoge energierekeningen, die het wonen in een “goedkope” sociale woning onbetaalbaar maken. De herstellingen laten op zich wachten. De bewoners voelen zich in de steek gelaten. Met PVDA willen we verder de sociale huurders informeren, de problemen in de wijken in kaart brengen en deze hoog op de politieke agenda plaatsen."

Redactie