Nieuws

Pro­vin­cie inves­teert 160 miljoen

2021-11-23 00:00:00 - Provincie investeert 160 miljoen

De provincie heeft het budget en enkele belangrijke projecten voor het komend jaar voorgesteld. Met 160 miljoen euro wordt vooral geïnvesteerd in fietsinfrastructuur, gecontroleerde overstromingsgebieden, het Provinciaal Hof in Brugge en in woonbeleid. 

Maar ook op veel andere terreinen zijn er nog plannen. Van het totale budget van ruim 160 miljoen euro gaat ruim 60 miljoen euro naar investeringen. Er is een hele waaier aan initiatieven. Meer zonnepanelen is er zo één , en er gaat ook geld naar nieuwe woonvormen

Gedeputeerde Jean de Bethune : "We gaan dat doen met jonge en oude architecten in samenspraak met jonge gezinnen. We vragen ons af hoe we duurzame woningen creëren waar jonge gezinnen zich kunnen huisvesten, en hun gezin, hun leven kunnen uitbouwen."

Voor het toerisme gaat veel aandacht naar onze gastronomie. Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, "Volgend jaar zullen we ook een biergids hebben voor West-Vlaanderen. We zijn een provincie waar veel brouwerijen actief zijn, van groot tot klein. Daar willen we volgend jaar ook extra aandacht aan geven".

Ook de waterhuishouding blijft een belangrijk aandachtspunt. De provincie gaat volgend tussen anderhalf en twee miljoen investeren in het vermijden van wateroverlast en gaat ook investeren in tekorten aan water.

Redactie