Nieuws

Gron­den kazer­ne Ieper inge­kleurd woonzone

2015-12-04 00:00:00 - Gronden kazerne Ieper ingekleurd woonzone

In het nieuwe Gemeentelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van Ieper is rekening gehouden met een sluiting van de kazerne van Ieper. Daarom is het domein ingekleurd als mogelijke woonzone.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Volgens schepen voor Ruimtelijke Ordening Dominique Dehaene wil Ieper de rol van veertiende centrumstad op zich nemen. Dat betekent dan wel dat er meer mensen moeten kunnen wonen. Nu stagneert het bevolkingscijfer op 35.000. 12.000 mensen die er dagelijks komen werken, komen er niet wonen, onder meer omdat er onvoldoende huizen beschikbaar zijn.

In het herziene GRUP zijn er twee zones die de voorkeur genieten  als mogelijke woonzone. De eerste is een uitbreiding van de duurzame wijk De Vloei in de richting de Kruiskalsijdestraat. De andere zone loopt van het goederenstation tot en met het terrein van de kazerne.  Dat zou natuurlijk alleen kunnen als de kazerne sluit, en dat heeft Defensie nog altijd niet beslist.

Ben Storme