Nieuws

Gou­ver­neur ver­zet zich tegen kite­surf­wed­strij­den tij­dens de winter

2015-10-28 00:00:00 - Gouverneur verzet zich tegen kitesurfwedstrijden tijdens de winter

Gouverneur Decaluwé wil  van de winter geen wedstrijd voor kitesurfers bij meer dan zes beaufort.

Hij reageert daarmee op het idee van Red Bull om bij dergelijke weersomstandigheden zo’n wedstrijd te organiseren. Dat is bij wet verboden.

Geen toegevoegde waarde

Bij zo’n felle wind is kitesurfen volgens ordediensten te gevaarlijk, het mag dan ook niet. Maar volgens surfers is ons land nog het enige dat een maximum windkracht op zee oplegt. En zelfs boetes oplegt. Er zijn onderhandelingen tussen de surfersfederatie en er loopt een overleg met staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein. Die wil een uitzondering voor professionele sporters overwegen. Het idee van Red Bull noemt hij provocatie, zonder toegevoegde waarde.

Tijs Neirynck