Nieuws

Gou­ver­neur wil ener­gie-atol voor haven Zeebrugge

2015-10-22 00:00:00 - Gouverneur wil energie-atol voor haven Zeebrugge

De Noordzee biedt West-Vlaanderen veel kansen, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Dat zei gouverneur Carl Decaluwé tijdens zijn jaarlijkse rede in de provincieraad. Opvallend: hij pleit voor een energie-atol aansluitend op de voorhaven van Zeebrugge.

Zo zet de provincie sterk in op het toekomstproject 'Vlaamse Baaien'. Blauwe energie, deel van het project, is volgens de gouverneur één van de sleutels in de economische ontwikkeling van de Noordzee. "Deze term omvat de offshore windparken die onderhand goed bekend zijn, en ook meer experimentele ontwikkelingen zoals golf- en getijdenenergie."

Atol

Daarnaast pleit Carl Decaluwé voor het bouwen van een energieatol aansluitend op de voorhaven van Zeebrugge. Dat eiland kan dan bovendien fungeren als distributieplatform. "Ook voor de kustverdediging is dit een meerwaarde. Volgens Bart Tommelein, staatssecretaris voor de Noordzee, is die zone inderdaad ter beschikking, hij wil het dossier bekijken als er een aanvraag komt.

Belangrijk is dat dit eiland de golfcondities verbetert, zegt Decaluwé. Dit biedt mogelijkheden voor een zeekanaal richting Westerschelde. Een oud idee eigenlijk van de Vlaamse Baaien. Havenbaas Coens is zeker gewonnen voor binnenvaart over zee, al loopt hij niet helemaal wild van een energie-eiland.

Kustwacht

De gouverneur heeft ook plannen met de kustwacht. Momenteel bestaat de kustwachtcentrale uit twee diensten: het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge. De gouverneur wil de samenwerking tussen beide uitbouwen tot een Kustwachtcentrale+.

De redactie

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.