Gemeen­ten met meer dan 15% soci­a­le wonin­gen mogen toch ver­der steun krijgen

2023-06-21 00:00:00 - Gemeenten met meer dan 15% sociale woningen mogen toch verder steun krijgen

Het Grondwettelijk Hof fluit een aantal hervormingen van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) in het sociaal huurstelsel terug.

Zo vernietigt het Hof de bepaling dat gemeenten met meer dan 15 procent sociale woningen niet meer in aanmerking komen voor Vlaamse financiering om er nog meer te bouwen. Momenteel zijn er maar 5 Vlaamse gemeenten die aan die 15 procent komen, onder wie 2 in West-Vlaanderen: Spiere-Helkijn en Mesen.

"Het Hof oordeelt dat die maatregel, die tot gevolg heeft dat in gemeenten waar de behoefte aan sociale woningen hoger ligt dan 15 procent van de huishoudens, geen sociale woningen kunnen worden gerealiseerd met financiering van het Vlaamse Gewest, niet pertinent is ten aanzien van de doelstelling om een geografische spreiding van het sociale huuraanbod te bereiken", luidt het.

"Stap vooruit"

Vooruit-parlementslid Maxim Veys uit Kortrijk noemt het arrest van het Grondwettelijk Hof "een stap vooruit voor betaalbaar wonen", verwijzend naar de vernietiging van de maximumgrens van 15 procent. "Ik ben blij te zien dat de rem die minister Diependaele op de sociale woningbouw heeft gezet, nu wordt weggenomen", stelt Veys.

"Er zijn 135 gemeenten die hun doelstellingen voor sociale woningbouw niet halen. De minister zou beter daar een oplossing voor zoeken dan plafonds op te leggen aan gemeenten die net extra inspanningen willen leveren", stelt het Vooruit-parlementslid. Volgens Veys zou minister Diependaele "beter een voorbeeld nemen aan andere Europese landen waar 15 procent sociale woningen eerder het minimum is, dan het maximum".

Belga
Ben Storme