Nieuws

Dis­cus­sie in Gis­tel rond voordrachtsaktes

2019-02-08 00:00:00 - Discussie in Gistel rond voordrachtsaktes

Vier maanden na de verkiezingen is er in Gistel discussie ontstaan rond de voordrachtsakte van CD&V. Meerderheidspartijen Open Vld, N-VA en sp.a trekken naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen omdat de akte van CD&V voor twee leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst enkel getekend zou zijn door mannelijke kandidaten.

"De fracties van Open Vld, sp.a en N-VA hebben na de installatievergadering van 3 januari vastgesteld dat de voordrachtakte die CD&V indiende voor de verkiezing van twee leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), niet beantwoordt aan de wettelijke vereisten", verklaren de drie partijen samen. De voordrachtsakte zou enkel zijn getekend door mannelijke kandidaten terwijl het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat dergelijke aktes zowel uit mannen als vrouwen moeten bestaan.

"Gelet op de felle kritiek van CD&V op de installatievergadering omtrent de ondervertegenwoordiging van vrouwen onder de (democratisch) verkozen raadsleden van vooral Open Vld, vindt de coalitie het niet kunnen dat CD&V zelf flagrant de wet overtreedt bij de voordracht van de leden van het BCSD", oordeelt de meerderheid, die dan ook naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen trekt om de voordrachtsaktes van CD&V in overeenstemming te brengen met de wettelijke vereisten.

Na 14 oktober vormden Open Vld, sp.a en N-VA een coalitie met veertien zetels. De 30-jarige Gauthier Defreyne werd burgemeester en treed zo in de voetsporen van zijn vader. CD&V haalde zeven zetels.

Belga