Nieuws

Die­ren­wel­zijn: meer con­tro­les en stren­ge­re straffen

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Vlaams minister Ben Weyts past de dierenwelzijnswet aan en legt daarvoor enkele nieuwe maatregelen decretaal vast.

Zo wordt de externe controle op de slachthuizen fors uitgebreid, omdat de dierenwelzijnswet aan de Vlaamse Overheid de bevoegdheid geeft om externe dierenartsen aan te duiden om binnen de slachthuizen toezicht te houden op de naleving van alle voorschriften rond dierenwelzijn. De kosten daarvoor kunnen verhaald worden op de slachthuizen. Ook de interne controle van de slachthuizen zelf wordt versterkt. De ‘animal welfare officer’ (AWO), de functionaris die binnen een slachthuis toezicht houdt op het dierenwelzijn, krijgt in de nieuwe Dierenwelzijnswet namelijk een soort van klokkenluidersstatuut. De AWO zal nu beschermd worden binnen het bedrijf en zal nooit gestraft kunnen worden als hij dierenmishandeling aan het licht brengt.

Weyts legt ook de basis voor een eventueel verbod op elektrische halsbanden voor honden. En er komen strengere straffen voor wie dieren ernstig verwaarloost of mishandelt. De maximale straffen voor dierenbeulen worden in de nieuwe dierenwelzijnswet verdrievoudigd. De maximumstraf voor wie een dier herhaaldelijk mishandelt of verwaarloost was in de oude federale wet slechts 6 maanden celstraf. Dat wordt nu 18 maanden. Concreet betekent dit dat dierenbeulen voortaan een effectieve gevangenisstraf riskeren.

Ben Storme