Nieuws

Depu­ta­tie stelt pro­vin­ci­aal bud­get en plan­nen voor

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De deputatie van onze provincie heeft het budget en de projecten voorgesteld voor het laatste jaar van deze legislatuur.

Het wordt een speciaal jaar want op 1 januari is de provincie niet meer langer bevoegd voor welzijn, cultuur, sport en jeugd. Daar zal Vlaanderen voortaan over waken. Voor wat wel nog kan, heeft het provinciebestuur nog heel wat plannen. Guido Decorte, eerste gedeputeerde : "Ik denk aan de IJzerboomgaard in Diksmuide, ik denk aan het waterbeleid, het luik landbouw. Op toeristisch vlak steken we een tandje bij".

Westhoek

Opvallend in het rijtje is wel een vernieuwend Westhoek Impulsplan.  Om het plan uit te werken is 500.000 euro uitgetrokken. Na een ruime consultatieronde met alle betrokkenen en experts moet tegen eind volgend jaar  een meerjarenplan op tafel liggen. Dat plan moet er komen over alle sectoren heen en klinkt futuristisch. "Alle collega’s hebben zich geëngageerd om samen te werken om erg vernieuwende zaken te ontwikkelen.  Dat gaat over onbemande duwvaart en bussen of over het ontwikkelen van nieuwe voedingsproducten", zegt gedeputeerde Jean de Bethune.

Afvloeiingen

De provincie wil een kennispartner zijn van de gemeenten en een bindmiddel tussen de beleidsniveaus. Maar koken kost geld en daarom is er gerekend en geteld om alle plannen te kunnen realiseren. Het totaalbudget is ongeveer 150 miljoen euro zonder de investeringen. Dat is een vermindering van ongeveer 17 miljoen euro omdat sommige bevoegdheden worden overdragen. Door de herschikking van de bevoegdheden vloeien er in de provincie zo’n 100 van de bijna 800 personeelsleden af. Heel wat kunnen er dan aan de slag in onder meer de Vlaamse administratie.

Karl Vandenberghe

karl.vandenberghe@focus-wtv.be

Karl Vandenberghe