Nieuws

Demir legt vrij­dag ont­werp van stik­stof­de­creet op rege­rings­ta­fel, CD&V gaat niet akkoord

2023-07-12 00:00:00 - Demir legt vrijdag ontwerp van stikstofdecreet op regeringstafel, CD&V gaat niet akkoord

​Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) trekt vrijdag met een ontwerp van het stikstofdecreet naar de laatste ministerraad van de Vlaamse regering voor het zomerreces. Of het decreet vrijdag effectief groen licht krijgt, is onzeker.

Na veel bloed en tranen bereikte de regering-Jambon op 10 maart 2023 een stikstofakkoord met een nieuwe Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) om de stikstofuitstoot in Vlaanderen terug te dringen en een vergunningenstop te vermijden. Dat akkoord moet omgezet worden in regelgeving.

Groen licht?

De regering zette eerder al het licht op groen voor de opkoopregeling voor varkens en ook het beoordelingskader met regels voor de uitstoot van ammoniak en NOx werd al een eerste keer goedgekeurd. Er werd ook afgesproken een nieuw stikstofdecreet uit te werken dat in de toekomst moet zorgen voor de nodige rechtszekerheid.

Minister Demir laat weten dat ze de voorbije weken gesprekken heeft gevoerd met de verschillende betrokken kabinetten en dat ze het ontwerp van decreet vrijdag wil agenderen. 

"Zonder perspectief een beslissing nemen, kan niet"

De Vlaamse christendemocraten willen eerst meer duidelijkheid over het milieueffectenrapport over twee CD&V-eisen. Het gaat dan  over 'extern salderen', het overnemen van uitstootrechten van een naburig bedrijf, als techniek om uitbreiding van veeteeltbedrijven toe te laten.

Daarnaast gaat het om de versoepeling van de vergunningsregels voor de landbouw vanaf 2025.  "Nu een beslissing nemen over het decreet zonder dat er perspectief wordt geboden aan boeren en zonder de timing van het onderzoek te kennen, kan voor ons absoluut niet", zegt minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V).

Strakke timing

"Het uitvoeren van het milieuonderzoek - waar N-VA zelf om gevraagd heeft - is de verantwoordelijkheid van collega Demir. We hebben haar de tijd gegeven dit grondig voor te bereiden en haar de voorbije maanden herhaaldelijk gewezen op de krappe timing", dixit Brouns.

Volgens minister Demir is de aanbestedingsprocedure voor het MER-onderzoek lopende. Tegen 15 juli moeten alle inschrijvers hun offerte indienen. De N-VA-minister herinnert er ook aan dat die elementen pas worden ingevoerd "als ze geen effect hebben op het behalen van de centrale doelstellingen van de PAS".

Als het stikstofdecreet vrijdag geen groen licht krijgt en dus over de zomer wordt getild, is het maar de vraag of de nieuwe stikstofregeling na de passage bij de adviesraden en de Raad van State nog tijdig kan gestemd worden voor de verkiezingen.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Belga