Nieuws

CD&V zal pro­vin­cies blij­ven verdedigen

2019-08-13 00:00:00 - CD&V zal provincies blijven verdedigen

De CD&V gaat in de onderhandelingen voor de Vlaamse regering het standpunt blijven verdedigen dat het provinciaal bestuursniveau van essentieel belang is.

Dat heeft Vlaams-Brabants gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V) maandag gezegd als reactie op de startnota die N-VA maandag bekendmaakte voor de vorming van een Vlaamse regering. De startnota nodigt de gemeenten uit "tot een omvattende fusieoperatie om voldoende bestuurskracht te behouden en verder te ontwikkelen. Met sterke Vlaamse en lokale overheden kunnen de provinciebesturen vanaf 2024 ophouden te bestaan. De resterende provinciale bevoegdheden worden overgeheveld naar lokale besturen of indien opportuun de Vlaamse overheid".

Monique Swinnen stelt sterk verbaasd te zijn dat de N-VA opnieuw de koppeling maakt tussen gemeentelijke fusies en de afschaffing van de provinciale besturen. "Dat is eigenaardig, want men zou ondertussen toch beter moeten weten", aldus Swinnen.

Ook de voorzitter van de West-Vlaamse provincieraad, Christophe Dejaegher, reageerde gisteren negatief op het voorstel om de provincies af te schaffen.

Belga
Ben Storme