Nieuws

Bre­de­ne heeft vra­gen over fis­caal voor­stel Tommelein

2016-10-11 00:00:00 - Bredene heeft vragen over fiscaal voorstel Tommelein

De kustgemeente Bredene heeft kritiek op de plannen van minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) om de onroerende voorheffing te verlagen bij energiezuinige renovaties.

De gemeente is niet inhoudelijk tegen het voorstel, maar "de minister doet een voorstel die een niet te onderschatten invloed heeft op de inkomsten van de lokale besturen", zegt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a). "De vraag stelt zich dan ook hoe de Vlaamse overheid de inkomsten die de lokale besturen zullen missen door deze aangekondigde maatregel zal compenseren".

Wie zijn bestaand huis ingrijpend verbouwt en het zo aanzienlijk energiezuiniger maakt, betaalt 5 jaar lang maar de helft of zelfs helemaal geen onroerende voorheffing meer, zo zei Vlaams minister Tommelein zondag aan in De Zevende Dag.

"Wij zijn niet a priori tegen het voorstel van de minister, want wie kan nu tegen het energiezuiniger maken van woningen zijn", reageert de burgemeester van Bredene, "maar vinden het vreemd dat dit zomaar wordt aangekondigd". "De minister weet namelijk maar al te goed dat het grootste deel van het geld dat hij als korting wil geven niet naar Vlaanderen gaat, maar naar de lokale besturen. De minister weet dan ook dat deze maatregel een niet te onderschatten invloed zal hebben op de inkomsten van de gemeenten", aldus burgemeester Vandenberghe.

Vandenberghe: "Ik vraag mij dan ook af in welke mate de Vlaamse overheid haar eigen beleidsintenties omtrent het Belfortprincipe hierbij respecteert? Bij de start van de regeerperiode werd namelijk beloofd om alle Vlaamse beslissingen vooraf te toetsen op hun lokale consequenties, wat hier toch niet is gebeurd. Gesteld dat er zo'n 200 woningen per jaar zouden worden verbouwd in onze gemeente, dan kan dit plan van de minister voor ons in de praktijk al snel over een inkomstenderving gaan van 100.000 à 175.000 euro per jaar. Voor een gemeente als Bredene is dit veel geld".

Reactie minister Tommelein

Minister Tommelein pareert de kritiek van de sp.a-burgemeester. De Open Vld-minister benadrukt dat er een "1-op-1 compensatie aan de gemeenten" voorzien is, net zoals dat nu ook bestaat voor dezelfde maatregel in het kader van de nieuwbouw.

Ook de VVSG benadrukt dat de gemeentelijke minderinkomsten zullen gecompenseerd worden en dat de operatie dus neutraal wordt voor de Vlaamse gemeenten.
 

Ben Storme