Nieuws

Axel Weydts (sp.a) nieu­we sche­pen in Kortrijk

Axel Weydts (sp.a) is de nieuwe schepen van Openbare Werken en Mobiliteit in Kortrijk. Hij volgt partijgenoot Marc Lemaitre op.

Weydts is 32, zetelt in de provincieraad en was tot nu gemeenteraadslid. Nu hij schepen is, treedt hij in de voetsporen van zijn grootvader, Joël Devos, die ook een tijdlang schepen was in Kortrijk.

Voor de eedaflegging was de familie van Weydts naar de raadszaal afgezakt. Marc Lemaitre verhuisde na de eedaflegging terug naar de kant van de gemeenteraadsleden.

 

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse