Nieuws

Weten­schap en tech­niek steeds populairder

2018-06-21 00:00:00 - Wetenschap en techniek steeds populairder

Nooit eerder kozen zoveel jongeren in Vlaanderen voor techniek en wetenschap. Dat blijkt uit de STEM-monitor van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters.

De Vlaamse regering probeert jongeren al jaren warm te maken voor een STEM-richting (Science, Technology, Engineering and Mathematics), zeg maar een technische, wetenschappelijke of wiskundige opleiding. De Vlaamse arbeidsmarkt heeft ook nood aan mensen met een STEM-profiel. De Vlaamse regering heeft daarom een STEM-actieplan uitgestippeld tot 2020.

Uit de STEM-monitor 2018 (schooljaar 2016-2017) blijkt alvast dat steeds meer jongeren kiezen voor een opleiding techniek en wetenschappen.Toch zijn er ook aandachtspunten. Zo is er vooral een stijging in het aso. In het tso is er ook een stijging, maar minder sterk dan in het aso. Voor het bso is er in de derde graad zelfs een lichte afname van het aandeel STEM-leerlingen.

Hoogste studierendement

Ook in het hoger onderwijs vinden studenten vlotter de weg naar technische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen. Het genderverschil blijft wel bestaan, al neemt het aandeel vrouwen stapsgewijs toe. Studenten uit West-Vlaanderen halen trouwens de hoogste cijfers voor studierendement, een indicator die de verhouding weergeeft van het aantal verworven studiepunten ten opzichte van het aantal opgenomen studiepunten. De West-Vlaamse studenten doen het hier net als die uit Vlaams-Brabant beter dan het Vlaamse gemiddelde.

Ben Storme