Men­taal wel­zijn bij kin­de­ren min­der goed dan voor corona

Leerlingen voelen zich minder goed in hun vel dan voor de coronacrisis. Gemiddeld geven ze zichzelf 7,1 op een schaal van 10, in 2020 was dat nog 7,5. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek in 47 scholen in het Kortrijkse.

Geestelijke gezondheid van de jeugd heeft nog steeds de volle aandacht nodig. Dat blijkt uit een bevraging van meer dan 5500 leerlingen tijdens de laatste twee jaar, in het kader van het gezondheidsproject 'Een gezonde geest in een gezond lichaam'.

Leerkrachten worden nu getraind om de mentale weerbaarheid van de leerlingen te vergroten, en scholen zetten nog meer in op gezonde voeding, met onder andere gezamenlijke fruitmomenten of een eigen moestuin.

Redactie