Nieuws

Vis­sen in de pro­ble­men door laag water­peil t Veld Ardooie

2022-03-09 00:00:00 - Vissen in de problemen door laag waterpeil 't Veld Ardooie

De waterhuishouding in het provinciedomein ’t Veld in Ardooie is ernstig verstoord. “Het waterpeil in de vijvers staat dramatisch laag en dat heeft grote gevolgen voor het visbestand”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) uit Izegem.

“Het waterpeil is de laatste tijd zo laag dat er sinds de zomer plots een natuurlijke afscheiding kwam in het midden van de grote Ardoyevijver, waardoor die in twee delen opgesplitst is. De vissen kunnen van het kleinere oostelijke deel niet meer naar het andere vijverdeel zwemmen”, verduidelijkt Kurt Himpe.

Een aannemer is al ter plaatse geweest. “We zijn ons bewust van de situatie van de vissen en er zal gekeken worden om deze zomer al een bres te maken”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

Oorzaak lage waterstand

In 2019 hebben ze slibwerken uitgevoerd in ’t Zeetje in het provinciedomein ’t Veld. Volgens vissers is er sindsdien iets aan de hand met de totale waterhuishouding in het provinciedomein. Maar volgens de gedeputeerde is dit niet het gevolg van de werken.

“De lage waterstanden in de Ardoyevijver zijn opgetreden na de heel droge zomers tussen 2017 en 2020 en hebben vooral te maken met de lage grondwaterstand en niet met de beperkte aanvoer van water. Ook zijn er heel wat grondwaterwinningen in de buurt van ’t Veld, onder andere van groenteverwerkingsbedrijven”, antwoordt Vanlerberghe.

’t Zeetje als bufferbekken

Kurt Himpe betwijfelt dat de werken aan ’t Zeetje niets te maken hebben met de lage waterstand in de Ardoyevijver. “Ook het waterpeil van ’t Zeetje is lager dan voor de werken. Vroeger was er trouwens een verbinding tussen ’t Zeetje en de Ardoyevijver en die zorgde in de wintermaanden voor een bijkomende natuurlijke aanvoer van water”, legt hij uit.

De provincie zal op vraag van provincieraadslid Himpe bekijken om ’t Zeetje als bufferbekken in te schakelen om regenwater tijdelijk te stockeren en dan de verbinding met de Ardoyevijver te herstellen.

De redactie