Nieuws

Sta­ti­ons­om­ge­ving Kort­rijk wordt groe­ner en veiliger

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De stationsomgeving van Kortrijk zal er straks helemaal anders uit zien. In het voorjaar van 2023 starten aannemers met de herinrichting van de publieke ruimte bovenop de nieuwe stationsparking, de tunnel in de Zandstraat en het kruispunt Appel.

Maar er zijn ook verzuchtingen. Bijna drie jaar geleden begonnen de werken aan het voormalige kruispunt Appel. Dat kruispunt moet plaatsmaken voor een tunnel, maar die is nog steeds niet af. Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing: "Er is inderdaad nog wat werk. We voorzien dat de tunnel opengaat tegen de zomer van volgend jaar. "

En dat is een halfjaar later dan gepland. Zo moet de volledige afwerking nog gebeuren en zal er dus nog tot het einde van het schooljaar verkeershinder rond de stationsomgeving zijn. Intussen wil de stad bovengronds maximaal inzetten op verkeersveiligheid, ontharding en vergroening.

De Zandstraat bijvoorbeeld wordt een groen autoluw plein. Dat wordt mogelijk omdat de stadsring ondergronds gaat. Op het plein zal veel ruimte zijn voor terrassen en groen, met zitbanken en fietsenstallingen.  De Magdalenastraat wordt dan weer opgenomen in de zone 30 en krijgt brede voet- en fietspaden. Fietsers zullen via nieuwe aparte fietstunnels veilig kunnen fietsen naar het knooppunt Panorama. 

Ook de Stationsboulevard boven de ondergrondse parking krijgt een volledige make-over.  Het wordt de verbinding voor voetgangers en fietsers tussen het station en Kortrijk Weide en omgeving.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: "Met de aanleg van de publieke ruimte krijgt de stationsbuurt stilaan haar nieuw gezicht. We kiezen er resoluut voor om de omgeving terug te geven aan de buurtbewoners. In plaats van een druk verkeersknooppunt met honderden geparkeerde wagens komen hier autovrije en groene pleinen, waar het aangenaam en veilig vertoeven is voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Onze doelstelling is duidelijk: de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen, zonder in te boeten op doorstroming voor het autoverkeer op de stadsring. Dat verkeer zal daarom hoofdzakelijk ondergronds verlopen. "

2022-10-31 00:00:00 - Stationsomgeving Kortrijk wordt groener en veiliger - kortrijkstationsomgeving_0.jpg
2022-10-31 00:00:00 - Stationsomgeving Kortrijk wordt groener en veiliger - 448593-p2717_b_2022.10.20-bcf6ff-original-1666700555.jpg
Redactie