BLOG water­over­last: water­peil IJzer stijgt weer na regenval

Nog steeds zijn heel wat waterlopen buiten hun oevers getreden en blijven er overstromingen in het IJzerbekken, al verbetert de situatie wel.


Wie last heeft van wateroverlast, kan voor brandweerhulp en zandzakjes terecht op 1722.be (of bel 1722). Voor levensbedreigende situaties bel je 112.

Situatie Blankaart nog altijd kritiek: provinciale fase blijft nog tot vrijdag van kracht

De provinciale fase blijft zeker nog tot en met vrijdag 24 november behouden. Dat heeft de provinciale crisiscel dinsdag besloten. Vooral in de regio van de Blankaart en aan de winterdijk in Woumen is de situatie nog kritiek. De gouverneur plant ook infomomenten voor de betrokken bewoners.

Na enkele buien dinsdagmorgen werd het in de namiddag op de meeste plaatsen droog. De weermodellen voorspellen tot en met vrijdag alvast een drogere periode. Mogelijk volgt dan een nieuwe periode met neerslag. De regenzone heeft er wel voor gezorgd dat de daling van de waterpeilen iets minder snel...

Lees meer

Na enkele buien dinsdagmorgen werd het in de namiddag op de meeste plaatsen droog. De weermodellen voorspellen tot en met vrijdag alvast een drogere periode. Mogelijk volgt dan een nieuwe periode met neerslag.

De regenzone heeft er wel voor gezorgd dat de daling van de waterpeilen iets minder snel verloopt dan gehoopt. Vooral aan de Blankaart en aan de winterdijk in Woumen is de situatie nog kritiek.

Op enkele plaatsen konden pompen wel al worden uitgeschakeld omdat het waterpeil voldoende is gezakt. Voorlopig blijven die pompen nog stand-by ter plaatse om indien nodig meteen opnieuw ingeschakeld te kunnen worden. Ter hoogte van de Sint-Jorissluis in Nieuwpoort blijven de pompen voorlopig nog operationeel.

Pas wanneer het waterniveau ter hoogte van het Blankaartbekken onder de 4 TAW gaat zullen ook daar pompen ingezet kunnen worden. Op dit ogenblik is dat nog niet mogelijk omwille van de te hoge waterstand. De waterbeheerders volgen er de toestand continu op zodat op elk ogenblik de meest efficiënte middelen ingezet kunnen worden.

Voorts gaan de hulpdiensten sinds maandag langs in de woningen die geëvacueerd werden. Ter plaatse wordt samen met netbeheerder Fluvius bekeken of de bewoners op een veilige manier kunnen terugkeren. Van de 23 geëvacueerde woningen zijn er al negen veilig verklaard. Elf woningen zijn nog moeilijk bereikbaar. Woensdag gebeurt er een nieuwe controle. De federale overheidsdienst Volksgezondheid nam ondertussen contact op met de teruggekeerde bewoners om te peilen naar eventuele psychosociale behoeften.

Waterpeil IJzer opnieuw stijgend na regenval maandag

Als gevolg van de neerslag van deze gisteren en vannacht (11-20 mm boven het IJzerbekken, zowel in Frankrijk als in België) zijn de peilen en afvoeren op de bovenlopen van de IJzer opnieuw gaan stijgen. Dit is sinds maandagmiddag ook opnieuw het geval in Haringe en Roesbrugge. In Haringe kan het...

Lees meer

Als gevolg van de neerslag van deze gisteren en vannacht (11-20 mm boven het IJzerbekken, zowel in Frankrijk als in België) zijn de peilen en afvoeren op de bovenlopen van de IJzer opnieuw gaan stijgen.

Dit is sinds maandagmiddag ook opnieuw het geval in Haringe en Roesbrugge. In Haringe kan het peil vandaag nog doorstijgen tot 5.70-5.80 mTAW, in Roesbrugge kan de waakdrempel van 5.25 mTAW net overschreden worden. Daarbij wordt een afvoer van 35-40 m³/s verwacht in Haringe. Ook in Lo-Fintele is het waterpeil opnieuw licht aan het stijgen en kan de alarmdrempel net overschreden worden.

In Woumen blijft de daling zich verder zetten. Vanaf deze middag kondigt zich over het westen een droge periode aan waardoor de algemene daling zich verder zal kunnen zetten.

Pau­la (84) en Roger (88) keren na eva­cu­a­tie terug naar hun huis in Merkem

WateroverlastMerkem

Rode Kruis Vlaanderen lanceert solidariteitsactie na wateroverlast in Westhoek

Rode Kruis-Vlaanderen zet een grote solidariteitsactie op voor gemeenten en burgers die getroffen zijn door de wateroverlast in West-Vlaanderen. Het heeft daarvoor de burgemeesters van de getroffen gemeenten gevraagd welke materiële en psychosociale hulp zij kunnen gebruiken voor hun inwoners.

Wat brengt de regenval op maandag? Wellicht nergens overschrijding van alarmdrempels

Het KMI verwacht dat maandag gemiddeld 5 – 15 mm nieuwe neerslag valt. De weermodellen verschillen wel enorm, waarbij het meest pessimistische model voor de getroffen regio lokaal neerslaghoeveelheden van 20 tot 30 mm of mogelijks zelfs nog meer voorspelt. In Noord-Frankrijk hebben de weerdiensten h...

Lees meer

Het KMI verwacht dat maandag gemiddeld 5 – 15 mm nieuwe neerslag valt. De weermodellen verschillen wel enorm, waarbij het meest pessimistische model voor de getroffen regio lokaal neerslaghoeveelheden van 20 tot 30 mm of mogelijks zelfs nog meer voorspelt. In Noord-Frankrijk hebben de weerdiensten hiervoor zelfs een code oranje afgekondigd. In de late namiddag wordt het droger vanaf het westen, maar vannacht en morgen volgt er alweer een nieuwe regenzone. Daarna wordt een drogere periode voorspeld en deze zou aanhouden tot vrijdag/zaterdag.

Huidige situatie op het terrein
Dankzij de relatief drogere periode van de voorbije dagen in combinatie met de aanhoudende inzet van de waterbeheerders en de hulpdiensten blijft het waterpeil van de IJzer verder dalen. Gemiddeld wordt nu een daling van zo’n 10 centimeter per dag gemeten. Hierdoor ontstaat terug wat buffercapaciteit. Bij gemiddelde bijkomende neerslaghoeveelheden van 5 tot 10 mm wordt verwacht dat dit weinig effect zal hebben op deze dalende trend. Hoogstens kan dit opwaarts tot een stagnatie of een tijdelijke stijging van de afvoeren en peilen leiden. Vanaf Lo-Fintele en verder afwaarts zal dit mogelijks wel zorgen voor een tijdelijke stagnatie van de peilen, maar daarna zal de dalende trend zich wel verderzetten.

Ondanks diverse berichten in de pers over lekken aan de winterdijk kan er gesteld worden dat de dijk nog steeds zijn volledige functionaliteit behoudt. Een verdere daling van het waterniveau zal ook de druk op de winterdijk verder doen dalen. Dankzij de nauwgezette monitoring werd ook vandaag opnieuw een doorsijpeling aan de winterdijk vastgesteld. Een team kwam meteen ter plaatse voor de nodige herstellingswerken.

Als het meest pessimistische weermodel zou uitkomen, volgt er mogelijks in de loop van de namiddag en avond wel een significante stijging van het waterpeil. Verwacht wordt dat deze het maximale peil van de voorbije weken niet meer zouden bereiken. Lokaal betekent dit dan dat mogelijks opnieuw een aantal waakdrempels (in Roesbrugge en Woumen) overschreden worden. Enkel aan de Fintele kan in het slechtste geval de alarmdrempel opnieuw overschreden worden.

Wanneer dan de aangekondigde drogere periode inzet, zal een verdere algemene daling van de waterpeilen zich doorzetten. Op tal van plaatsen zullen de hoge waterstanden wel nog geruime tijd aanhouden.

Omdat de neerslaghoeveelheden onduidelijk zijn, blijven zeker nog tot eind deze week alle pompinstallaties stand-by in de Westhoek. Ook de pompen die op dit moment niet langer nodig zijn. De voorraad aan zandzakken die meer dan aangevuld is en de zandzakvulmachines blijven om die reden ook ter plaatse.


Wel zijn er nog verhoogde controles op de naleving van het vaarverbod in het IJzerbekken. Ook het aantal meldingen van aangetroffen oorlogsmunitie, die door de overstromingen boven kwam drijven, is recent aanzienlijk toegenomen. De politiediensten wijzen erop dat de reguliere werking hiervoor verder kan aangehouden blijven.

Het Waterpeil van de Ijzer gezakt

Waakzaamheid blijft evenwel geboden.

Hydroloog denkt dat maatregelen tegen wateroverlast niet zo zeer positief effect hebben op lange termijn

Straatverlichting in overstroomde regio zal tot 26 november 's nachts blijven branden

Effect van nieuwe neerslag beperkt in de Westhoek

De neerslag van zaterdag had slechts beperkte impact op het waterpeil in het IJzerbekken. Volgens Waterinfo zal het peil bij Fintele (Lo-Reninge) zondag onder het alarmniveau zakken, ondanks de voorspelde regen op maandag. Gemiddeld viel er zaterdag vijf liter neerslag per vierkante meter in West-Vl...

Lees meer

De neerslag van zaterdag had slechts beperkte impact op het waterpeil in het IJzerbekken. Volgens Waterinfo zal het peil bij Fintele (Lo-Reninge) zondag onder het alarmniveau zakken, ondanks de voorspelde regen op maandag.

Gemiddeld viel er zaterdag vijf liter neerslag per vierkante meter in West-Vlaanderen. Dit zorgde voor een tijdelijke stijging van afvoeren en waterpeilen stroomopwaarts in het IJzerbekken, maar vanaf Fintele en verder stroomafwaarts bleef het effect beperkt tot een kortstondige vertraging van de dalende trend.

De verwachte regen in de Westhoek op zondag lijkt minimaal, wat gunstig zou moeten zijn voor de huidige situatie. Desondanks blijft voorzichtigheid geboden, aangezien de voorspelde neerslag op maandag opnieuw een stijging kan veroorzaken.

Het zal echter nog enige tijd duren voor de situatie zich normaliseert en waakzaamheid blijft geboden.

Waterinfo

Het alarmpeil bij Fintele op de IJzer blijft momenteel overschreden, maar naar verwachting zal het waterpeil daar zondag onder die drempel zakken. In Woumen (Diksmuide) en Haringe (Poperinge) ligt het peil nog boven de waakdrempel, terwijl in Roesbrugge (Poperinge) de prewaakdrempel wordt overschred...

Lees meer

Het alarmpeil bij Fintele op de IJzer blijft momenteel overschreden, maar naar verwachting zal het waterpeil daar zondag onder die drempel zakken. In Woumen (Diksmuide) en Haringe (Poperinge) ligt het peil nog boven de waakdrempel, terwijl in Roesbrugge (Poperinge) de prewaakdrempel wordt overschreden.

Op het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort is het waterpeil bij hoogwater bijna op de waakdrempel. Om de IJzer te ontlasten, wordt nog steeds water afgevoerd via Frankrijk, waarbij het Lo-Kanaal maximaal wordt benut.

In Menen wordt een afvoer van 90 kubieke meter per seconde gemeten op de Leie. Deze hoge afvoer kan nog een tijd aanhouden en kan mogelijk verder stijgen door de verwachte neerslag op maandag.

Waterpeil van Ijzer daalt, maar blijft op verschillende plaatsen alarmerend

De voorbije uren bleven de peilen op de Ijzer in West-Vlaanderen verder dalen. De beperkte neerslag die vandaag reeds viel (gemiddeld ongeveer 5mm over het hele Ijzerbekken) zorgt momenteel in de opwaartse delen van het bekken opnieuw voor stijgende afvoeren. De komende uren zal dit zich ook vertale...

Lees meer

De voorbije uren bleven de peilen op de Ijzer in West-Vlaanderen verder dalen. De beperkte neerslag die vandaag reeds viel (gemiddeld ongeveer 5mm over het hele Ijzerbekken) zorgt momenteel in de opwaartse delen van het bekken opnieuw voor stijgende afvoeren. De komende uren zal dit zich ook vertalen naar een stijging van de afvoeren en een stagnatie of lichte stijging van de waterpeilen langs de Ijzer. De komende uren wordt slechts een beperkte hoeveelheid neerslag voorspeld in deze regio, waardoor de situatie opnieuw gunstig kan evolueren en de dalende trend zich kan verder zetten. Het zal echter nog enige tijd duren voor de situatie zich normaliseert en waakzaamheid blijft geboden.

Op de IJzer is het alarmpeil bij Lo-Fintele nog steeds overschreden. De regen van vandaag zal in de komende uren op alle locaties voor een stagnatie en mogelijk lichte stijging van de peilen zorgen. Met de reeds gevallen neerslag verwachten we dat het peil te Roesbrugge opnieuw rond de waakdrempel kan uitkomen (5,25mTAW), terwijl te Lo-Fintele het peil rond 5mTAW kan blijven schommelen. Voor Woumen verwachten we geen nieuwe overschrijding van het alarmpeil, eerder 4,80-4,90 mTAW. Bij Haringe kan de afvoer op de IJzer opnieuw toenemen tot 20-25m³/s.

Op het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort (opwaarts Veurne) flirt het peil bij hoogwater met de waakdrempel. Er wordt in de mate van het mogelijke afgevoerd via Frankrijk. Op die manier kan het Lo-Kanaal maximaal ingezet worden voor de ontlasting van de IJzer.

Op de Leie te Menen wordt nu een afvoer van ongeveer 100 m³/s gemeten. Deze kan nog geruime tijd hoog blijven en in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw stijgen (120-130m³/s). Problemen langs de Leie (overschrijding van alarmdrempels) worden momenteel niet meer verwacht.

Update Brandweerzone Westhoek: hulpdiensten en crisiscel blijven alert

De provinciale fase voor wateroverlast in West-Vlaanderen blijft actief, met de crisiscel van de gouverneur standby voor onmiddellijke actie indien nodig. Hulpdiensten blijven op het terrein actief om pompen, dijken en versterkingen te monitoren, met gedeeltelijke zandzakproductie om de voorraad op...

Lees meer

De provinciale fase voor wateroverlast in West-Vlaanderen blijft actief, met de crisiscel van de gouverneur standby voor onmiddellijke actie indien nodig. Hulpdiensten blijven op het terrein actief om pompen, dijken en versterkingen te monitoren, met gedeeltelijke zandzakproductie om de voorraad op peil te houden. De commandopost operaties komt regelmatig samen dit weekend voor operationele coördinatie en bespreking van bijkomende behoeften.

Na een relatief droge nacht volgde er opnieuw regen. Hoewel de voorspellingen spreken over een beperkte hoeveelheid (5-10 mm), is de bodem al verzadigd, waardoor extra waterlast mogelijk is.

Dalingen van de waterstanden in de Westhoek, inclusief Roesbrugge, Woumen en Diksmuide, worden waargenomen, terwijl de winterdijk zijn functie behoudt. Verdere dalingen zijn cruciaal om de druk op de dijk te verlichten en risico's te verminderen. Elders, zoals Fintele, stijgen de waterstanden, zij het minder dan voorspeld.

Waterafvoer naar zee gebeurt maximaal via kanalen, pompen en gravitaire afvoer, zowel in Westhoek als andere getroffen gebieden.

Terugkeer naar kritieke gebieden blijft onmogelijk vanwege de precaire situatie, vooral met de voorspelde regen. Herintrede zal volgen na inspectie door hulpdiensten en nutsvoorzieningskeuringen. Concrete details volgen later.

Ramptoerisme wordt ontmoedigd door politiepatrouilles in getroffen gebieden, waar hulpdiensten momenteel actief zijn.

Voor niet-dringende hulp, zandzakken of vragen over wateroverlast: e-loket 1722.be of bel 1722. Bij levensbedreigende situaties: bel 112. Het informatienummer 0800 14 689 blijft actief tot en met zondag tussen 8 en 22 uur voor vragen over wateroverlast in West-Vlaanderen.

Brandweer Westhoek moet geen nieuwe interventies doen

De brandweer van de zone Westhoek heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag geen bijkomende interventies moeten uitvoeren in het kader van de wateroverlast. Dat meldt woordvoerder Kristof Louagie.

Typische herfstdag met wisselvallig weer: periodes van regen, afgewisseld met drogere momenten

Vandaag zullen de temperaturen naar verwachting weer rond de 12 graden liggen, met mogelijk uitgebreide regenval door een actieve regenzone die overtrekt. Daarbij een stevige zuidelijke wind.

Obussen drijven boven in West-Vlaanderen door vele regen

Het vele water en de drassige grond drijven extra obussen naar het oppervlak. De munitie uit de Eerste Wereldoorlog vormt nog steeds een gevaar. Bij vondst belt u best naar het nummer 057 23 05 00 om de politie te verwittigen, zij informeren op hun beurt ontmijningsdienst DOVO.

Gunstiger prognose dan verwacht, waterstijgingen zullen er toch komen

De regenpauze van vandaag zorgde voor een daling van de afvoeren en peilen van de waterlopen. Ook vannacht blijft het droog. Morgen verwachten we echter een nieuwe regenzone. De prognose is op dit moment iets gunstiger dan deze morgen nog ingeschat. Voor Vlaanderen en het Noord-Franse bekken van...

Lees meer

De regenpauze van vandaag zorgde voor een daling van de afvoeren en peilen van de waterlopen. Ook vannacht blijft het droog. Morgen verwachten we echter een nieuwe regenzone. De prognose is op dit moment iets gunstiger dan deze morgen nog ingeschat. Voor Vlaanderen en het Noord-Franse bekken van de IJzer en Leie verwachten we 5 tot 10 mm regen (12u tijd), waarbij 10 mm op moment de meest pessimistische inschatting is.

Op de IJzer is het alarmpeil bij Lo-Fintele nog overschreden. De peilen te Lo-Fintele en Woumen zullen vanavond en vannacht nog beperkt zakken. De regen van morgen zal echter voor een stagnatie en waarschijnlijk een nieuwe stijging van de peilen op alle locaties veroorzaken. Indien er daadwerkelijk 10mm neerslag valt, verwachten we dat Lo-Fintele in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw kan stijgen richting het peil van eerder deze week (5,10 - 5,15 mTAW). Woumen kan daarbij opnieuw in de buurt komen van het alarmpeil (4,95 - 5 mTAW). Bij Haringe verwachten we bij 10 mm werkelijke neerslag op het Franse bekken van de IJzer een afvoer van 50 tot 60 m³/s. Opwaarts Lo-Fintele worden er geen overschrijdingen van de alarmdrempels verwacht.

Op het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort (opwaarts Veurne) schommelt het peil rond de waakdrempel. Er wordt in de mate van het mogelijk afgevoerd via Frankrijk. Op die manier kan het Lo-Kanaal maximaal ingezet worden voor de ontlasting van de IJzer.

Op de Leie te Menen wordt nu een afvoer van ronde de 105m³/s gemeten. Deze kan nog geruime tijd hoog blijven en in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw stijgen (120-140m³/s). Problemen langs de Leie (overschrijding van alarmdrempels) worden niet meer verwacht.

Wat brengt het weekend? Weerman Geert Naessens blikt vooruit

Hoe zit het voor de komende dagen met het weer en de regen in onze provincie? Onze weerman Geert Naessens geeft een overzicht van het weekend. "Er komt een nieuwe regenzone morgenochtend en dan gaat het in de hele provincie regenen. Maar die neerslag zal niet massaal zijn."

Is het kraanwater na de overstromingen nog wel drinkbaar?

Door de wateroverlast is er heel wat bezorgdheid over het drinkwater in de Westhoek. In de Blankaart maakt De Watergroep drinkwater op basis van het water in het spaarbekken, dat nu omsingeld is door vies, bruin overstromingswater. Maar voor de productie van het drinkwater is dat geen probleem, klinkt het bij De Watergroep.

Blankaart wateroverlast

Civie­le Bescher­ming uit Bras­schaat komt met extra mate­ri­aal pom­pen in Ledegem

In Ledegem pompt de Civiele Bescherming water over de dam, die gisteren is aangelegd. Tot middernacht hebben ze gewerkt aan een dam uit klei die het centrum moet vrijwaren van overstromingen.

Onze journalisten op pad tijdens de wateroverlast

Dit is hoe onze journalisten en cameramensen vandaag de dag reportages draaien in de Westhoek. Het is eens iets anders.

Brandweer Westhoek: "Help ons en word geen ramptoerist"

Met het weekend voor de deur herinnert brandweer Westhoek eraan dat het wordt afgeraden om naar de Westhoek te komen. "De vele ondergelopen en versperde wegen zorgen voor een beperkte bereikbaarheid van de regio, waarbij extra verkeersdrukte enkel voor nog meer problemen voor onze hulpdiensten zorgt...

Lees meer

Met het weekend voor de deur herinnert brandweer Westhoek eraan dat het wordt afgeraden om naar de Westhoek te komen. "De vele ondergelopen en versperde wegen zorgen voor een beperkte bereikbaarheid van de regio, waarbij extra verkeersdrukte enkel voor nog meer problemen voor onze hulpdiensten zorgt. Help ons en word geen ramptoerist", klinkt het.

Ramptoerisme wateroverlast westhoek

Taskforce om wateroverlast in toekomst te vermijden

De Vlaamse regering stelt een taskforce samen om een actieplan op te stellen met concrete maatregelen om wateroverlast in de Westhoek in de toekomst te voorkomen.

Jan Jambon: "Watersnood Westhoek hoogstwaarschijnlijk erkend als ramp"

De watersnood in de Westhoek zal door de Vlaamse regering "hoogstwaarschijnlijk" erkend worden als ramp. Dat laat minister-president Jan Jambon weten. Volgens Jambon wijzen alle indicatoren erop dat de waterellende "uitzonderlijke proporties" aanneemt. "Alles wordt dan ook in gang gezet om de aanvra...

Lees meer

De watersnood in de Westhoek zal door de Vlaamse regering "hoogstwaarschijnlijk" erkend worden als ramp. Dat laat minister-president Jan Jambon weten. Volgens Jambon wijzen alle indicatoren erop dat de waterellende "uitzonderlijke proporties" aanneemt. "Alles wordt dan ook in gang gezet om de aanvragen van de mensen die schade lijden, zo vlug mogelijk te behandelen", klinkt het.

De Vlaamse regering zet ook een taskforce aan het werk die binnen een maand met voorstellen moet komen "om dergelijke rampen in de toekomst zo veel mogelijk te vermijden". (Belga)

Koning Filip bezoekt getroffen Westhoek

" Aarden dam heeft gewerkt, dijken in de gaten houden. Pleidooi voor vaste pompen in Nieuwpoort"

Dag 12 van de wateroverlast in de Westhoek brengt een stabilisering van de situatie. Dat stelt de crisiscel vast. "De voorbije nacht zijn we goed doorgekomen. De meeste peilen zijn stabiel tot licht dalend maar we verwachten ook zaterdag nog regen. Het is nog niet voorbij", benadrukt gouverneur Deca...

Coördinatiecomité West-Vlaanderen komt opnieuw samen

Het provinciaal coördinatiecomité komt opnieuw samen in het stadhuis van Diksmuide. Om 11 uur volgt er een stand van zaken.

Water zakt, maar alarmpeil IJzer blijft overschreden

Gisteren en vannacht viel in de bovenstroomse gebieden van de waterwegen (IJzer en de Leie) 5 tot 10mm neerslag. Vandaag verwachten we opnieuw een 5-tal mm. Morgen wordt een nieuwe regenzone verwacht met 10-15mm neerslag. Dat blijkt uit de meest recente informatie op waterinfo.be. Dit is de situatie...

Lees meer

Gisteren en vannacht viel in de bovenstroomse gebieden van de waterwegen (IJzer en de Leie) 5 tot 10mm neerslag. Vandaag verwachten we opnieuw een 5-tal mm. Morgen wordt een nieuwe regenzone verwacht met 10-15mm neerslag. Dat blijkt uit de meest recente informatie op waterinfo.be. Dit is de situatie in West-Vlaanderen:

 • Op de IJzer zijn de afvoeren en peilen dalend van in Frankrijk tot in Vlaanderen/Lo-Fintele. In Lo-Fintele wordt de alarmdrempel wel nog overschreden.
 • Afwaarts van Lo-Fintele is het IJzerpeil stationair (Woumen/Diksmuide (stijgend/dalend in functie van het getij)). In Nieuwpoort wordt maximaal afgevoerd. Het Lo-Kanaal wordt momenteel ook maximaal ingezet. De dalende trend zal zich vandaag waarschijnlijk verder zetten, ondanks de voorspelde neerslag. De neerslag van zaterdag kan voor een stagnatie of opnieuw een lichte stijging zorgen, waarbij het peil in Woumen mogelijk met de alarmdrempel flirt.
 • Op het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort (opwaarts Veurne) is het waterpeil onder de alarmdrempel gezakt. Blijvende opvolging is noodzakelijk.
 • Op de Leie in Menen wordt nu een afvoer van 105m³/s gemeten. Deze kan nog geruime tijd hoog blijven en in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw stijgen (110-130m³/s). Problemen langs de Leie (overschrijding van alarmdrempels) worden niet meer verwacht.

Droge dag bespaart opvang De Zonnegloed niet: "waterpeil is gigantisch gestegen"

Het waterpeil is dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren is gigantisch snel gestegen waardoor er steeds meer weides aan het onderlopen zijn. "Daardoor hebben we beslist om nog veel meer dieren te evacueren. Zo zijn alle roofvogels, verschillende kinderboerderij dieren en kleinere roofdieren ve...
wateroverlast zonnegloed

Animal Disaster Team: zo bescherm je je dier tijdens zware regenval

Het Animal Disaster Team geeft enkele belangrijke adviezen om de veiligheid van dieren te waarborgen als tijdens zware regenval of overstromingen.

Blijf op de hoogte: volg de lokale weersvoorspellingen en wees op de hoogte van overstromingswaarschuwingen in je regio.Vroegtijdige evacuatie: als evacuaties worden aanbevolen, laat je dier dan niet achter. Bereid een noodpakket voor en zorg voor een veilig transportmiddel.Identificatie: zorg ervoo...

Lees meer
 • Blijf op de hoogte: volg de lokale weersvoorspellingen en wees op de hoogte van overstromingswaarschuwingen in je regio.
 • Vroegtijdige evacuatie: als evacuaties worden aanbevolen, laat je dier dan niet achter. Bereid een noodpakket voor en zorg voor een veilig transportmiddel.
 • Identificatie: zorg ervoor dat je dier een actuele identificatie draagt en gechipt is. In geval van scheiding vergroot dit de kans om het terug te vinden.
 • Noodpakket voor dieren: een pakket met voedsel, water, medicijnen, veterinaire documenten en een deken.
 • Veilige zone: creëer een veilige ruimte binnen je huis waar je dier zich kan verschuilen. Laat het niet buiten.

In geval van nood staat het Animal Disaster Team klaar om in te grijpen. Dat kan 24/7 via het noodnummer 0487/201.201

Weerman: "grootste hoeveelheden regen zijn achter de rug"

Volgens weerman Geert Naessens is de regen nog niet voorbij en krijgen we vooral vanaf morgen opnieuw een nieuwe regenzone. "Toch zijn de grootste hoeveelheden achter de rug."

Koning komt op bezoek in getroffen gebied

Koning Filip zal vandaag het crisiscentrum in Diksmuide, de operationele diensten en de getroffen bevolking bezoeken in de Westhoek.

Vaarverbod op de IJzer

LIVE: wat staat ons nog te wachten?

Journalist Kate Baert geeft in het nieuws een laatste stand van zaken.

Waterpeil van IJzer daalt

Op de IJzer blijven de waterpeilen hoog, maar zijn ze dalende. Dat blijkt donderdag rond 17 uur uit de jongste gegevens van de onbevaarbare waterwegen van Waterinfo.

"Door de hoge IJzerpeilen blijven er zich omvangrijke overstromingen voordoen in het mondingsgebied van de onbevaarbare waterlopen en blijft de Blankaart als natuurlijk buffergebied nog steeds gevuld", benadrukt Waterinfo. Hoewel de peilen en afvoeren licht dalend zijn, wordt de alarmdrempel...

Lees meer

"Door de hoge IJzerpeilen blijven er zich omvangrijke overstromingen voordoen in het mondingsgebied van de onbevaarbare waterlopen en blijft de Blankaart als natuurlijk buffergebied nog steeds gevuld", benadrukt Waterinfo. Hoewel de peilen en afvoeren licht dalend zijn, wordt de alarmdrempel (kritieke overstromingen mogelijk) van de IJzer nog overschreden in Lo-Fintele. Stroomopwaarts in Roesbrugge is het waterpeil nog boven de waakdrempel (niet-kritieke overstromingen).

"Afwaarts van Lo-Fintele is het IJzerpeil stationair", luidt het. In Woumen is het peil net onder de alarmdrempel. Nog in het IJzerbekken is er sprake van de prewaakdrempel (verhoogde waakzaamheid, maar nog geen overstromingen) in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke ter hoogte van Veurne. Eerder was het peil daar nog boven de alarmdrempel. Omdat het woensdag vrijwel droog bleef en de neerslaghoeveelheden donderdag lager dan voorspeld bleven, konden de peilen zich ook elders op de onbevaarbare waterlopen stabiliseren.

"Momenteel zijn de peilen op de meeste locaties stabiel of aan het dalen", licht Waterinfo toe. "Op enkele traag reagerende waterlopen, zoals de Heulebeek, wordt de alarmdrempel nog steeds overschreden, maar de piek is er bereikt en de daling begint zich nu in te zetten". De Heulebeek veroorzaakt vooral in de regio rond Ledegem wateroverlast.

In de nacht op vrijdag verwacht Waterinfo geen bijkomende problemen. Er trekt wel een neerslagzone over Vlaanderen, maar met beperkte neerslaghoeveelheden (ongeveer 5 millimeter). Overdag zou het weer droger worden, waardoor de waterpeilen verder zouden kunnen stabiliseren. "Zaterdag trekt een nieuwe neerslagzone over Vlaanderen met voorspelde neerslaghoeveelheden tot 20 millimeter, wat weer tot een stijging van de peilen zal leiden waarbij nieuwe overstromingen niet kunnen worden uitgesloten", benadrukt Waterinfo wel. (Belga)

Pompen in Nieuwpoort lozen tot 90 kubiek water per seconde in Noordzee

De hoeveelheid water in de IJzervlakte is enorm. Cruciaal is dus ook wat er gebeurt in Nieuwpoort. Aan de Ganzenpoot is het pompen tegen de klok.

Op vandaag wordt er maar liefst de helft meer water in zee geloosd dan wat het historisch maximum was de voorbije dertig jaar. Op piekmomenten gaat het om 90 kubiek per seconde. De waterbeheerders houden wel in de gaten dat het versnelde afvoeren niet zorgt voor oeververzakkingen. De IJzerdijk tusse...

Lees meer

Op vandaag wordt er maar liefst de helft meer water in zee geloosd dan wat het historisch maximum was de voorbije dertig jaar. Op piekmomenten gaat het om 90 kubiek per seconde. De waterbeheerders houden wel in de gaten dat het versnelde afvoeren niet zorgt voor oeververzakkingen. De IJzerdijk tussen Mannekensvere en Schore wordt preventief met 8000 zandzakken versterkt.

Satel­liet­beel­den tonen hoe West­hoek dag na dag meer onder water loopt

Scheepvaartverkeer in Terneuzen stilgelegd voor maximale waterafvoer

Het sluizencomplex van Terneuzen zal vanaf vanavond gestremd worden, om het enkel in te zetten voor waterafvoer. Zo kan via het Kanaal Gent-Terneuzen aanzienlijk meer water afgevoerd worden dan onder normale omstandigheden. Dat meldt De Vlaamse Waterweg, die de waterwegen beheert. Het Kanaal Veurne-Duinkerke wordt via Duinkerke afgewaterd, in plaats van via het Lo-kanaal in Veurne. Het Lo-kanaal kan daardoor maximaal worden benut voor het afwateren van de IJzer vanaf Lo-Fintele.

In het verleden werd er al samengewerkt met Nederland en Frankrijk om extra water af te voeren waar nodig. Sinds een week maakt De Vlaamse Waterweg gebruik van deze samenwerking met Nederland om het extra water van de Vlaamse rivieren in een versneld tempo af te voeren. Hierdoor kan extra water afge...

Lees meer

In het verleden werd er al samengewerkt met Nederland en Frankrijk om extra water af te voeren waar nodig. Sinds een week maakt De Vlaamse Waterweg gebruik van deze samenwerking met Nederland om het extra water van de Vlaamse rivieren in een versneld tempo af te voeren. Hierdoor kan extra water afgevoerd worden naar de Westerschelde in Terneuzen. Het gaat om debieten tot 200 m³ water/seconde. 

Binnen het IJzerbekken is er een samenwerking met Frankrijk om het Kanaal Veurne-Duinkerke te ontwateren via Duinkerke. "De watersnood in West- en Oost-Vlaanderen is groot en op het terrein worden door alle betrokken instanties immense inspanningen geleverd om erger te voorkomen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. "Het internationaal samenwerken heeft de voorbije dagen sterk bijgedragen in het beheersen van de watersnood en mag niet worden onderschat."

Winterdijk houdt stand: "Beloofd dat ze hem constant monitoren"

Ongeveer de helft van de gezinnen uit Merkem die hun huis moeten verlaten zijn effectief vertrokken. Burgemeester Jeroen Vandromme is vooral blij dat de Winterdijk standhoudt en constant gemonitord wordt.

Door de overvloedige regenval kwam aan de Blankaart de Winterdijk onder druk te staan. In die omstandigheden werd beslist om vijftien woningen in Woumen bij Diksmuide en tien woningen in Merkem bij Houthulst preventief te evacueren. In Merkem heeft ongeveer de helft van de mensen beslist om toch te...

Lees meer

Door de overvloedige regenval kwam aan de Blankaart de Winterdijk onder druk te staan. In die omstandigheden werd beslist om vijftien woningen in Woumen bij Diksmuide en tien woningen in Merkem bij Houthulst preventief te evacueren. In Merkem heeft ongeveer de helft van de mensen beslist om toch te blijven. 

Voor de burgemeester van Houthulst is het van cruciaal belang dat de Winterdijk standhoudt. "Ik hield mijn hart vast toen er sprake was van een bres, maar die berichten bleken gelukkig niet te kloppen", aldus Jeroen Vandromme. 

"Winterdijk houdt stand"

"Op het overleg is mij bevestigd dat de dijk standhoudt. De waterbeheerders hebben bovendien beloofd dat de dijk constant gemonitord wordt. Daar ben ik als burgemeester uiteraard heel blij om, want ik hoor daar toch veel ongerustheid over."

Extra dam moet wijk in Lede­gem bescher­men tegen water van de Heulebeek

In Ledegem zijn aannemers nog altijd bezig met het bouwen van een dam. Die moet het stijgende water uit de Heulebeek weghouden uit het centrum van de gemeente.

Extra pompen en leidingen moeten industriegebied in Diksmuide beschermen

In Diksmuide worden de inwoners, die wonen in de buurt van de samenvloeiing van de Handzamevaart en de Ijzer, aangeraden om hun wagens bovengronds te parkeren. Ondertussen worden in industriezone Heernisse extra pompen ingezet om het water buiten te houden.

In het industriegebied is een vijzelgemaal, maar die volstaat niet meer om al het water weg te krijgen. Een firma is nu bezig om extra pompen en leidingen te voorzien. Tegen middernacht zou alles operationeel moeten zijn. Er zijn zo'n 80 bedrijven gevestigd In industriezone Heernisse langs de Woume...

Lees meer

In het industriegebied is een vijzelgemaal, maar die volstaat niet meer om al het water weg te krijgen. Een firma is nu bezig om extra pompen en leidingen te voorzien. Tegen middernacht zou alles operationeel moeten zijn. Er zijn zo'n 80 bedrijven gevestigd In industriezone Heernisse langs de Woumenweg, maar ook de brandweer, het containerpark, een helihaven en het administratief centrum van de stad Diksmuide.

Pre­mier De Croo: ​“Meer over­leg met zui­der­bu­ren en met alle over­he­den samen wer­ken aan oplossingen”

De wateroverlast in de Westhoek is ook in de Kamer gespreksstof. Daar stelden onder andere de West-Vlaamse kamerleden Wouter De Vriendt (Groen) en Franky Demon (CD&V) de vraag over wat de premier wil gaan doen. "We staan voor een stukje machteloos tegen de regen," zei De Croo, "maar er is nood aan oplossingen op korte én op lange termijn."

Land­bou­wer Mari­no: ​"Je mag je cou­ra­ge niet ver­lie­zen, maar soms is het toch heel zwaar"

Het water stroomt intussen al over de Winterdijk in Merkem, en dat zorgt voor angstaanjagende momenten. Ook landbouwer Marino Leeman is er niet gerust op. Heel wat mensen uit Merkem zijn gisterenavond nog geëvacueerd en brachten de nacht elders door, maar Marino wil z’n bedrijf niet achterlaten.

Landbouwer Marino Merkem

Extra eva­cu­a­ties in West­hoek, nu ook in Noord­scho­te en Reninge

Er komen bijkomende evacuaties in Noordschote en Reninge, dat is een twintigtal huizen. “In Merkem moeten mensen zich preventief klaarhouden,” zegt gouverneur Decaluwé.

Burgemeester Jeroen Vandromme (Houthulst): "Meer aandacht voor welzijn van de vogels dan voor mensen in de buurt van de Winterdijk"

Jeroen Vandromme, de burgemeester van Houthulst, is niet te spreken over de aanpak van de wateroverlast door de hogere overheden. Volgens hem is er meer aandacht voor het welzijn van de vogels dan voor de mensen die in de buurt van de Winterdijk wonen. Ook de verhuis van de Civiele Bescherming naar...

Lees meer

Jeroen Vandromme, de burgemeester van Houthulst, is niet te spreken over de aanpak van de wateroverlast door de hogere overheden. Volgens hem is er meer aandacht voor het welzijn van de vogels dan voor de mensen die in de buurt van de Winterdijk wonen. Ook de verhuis van de Civiele Bescherming naar Brasschaat vindt hij een vergissing.

"Dijkverzakking in Brugge is gevolg van gecontroleerde buffering op waterlopen tegen watersnood"

In Brugge is de dijk langs het kanaal en de Baron Ruzettelaan verzakt. Het jaagpad is deels afgesloten voor fietsers en voetgangers.  Politie Brugge vraagt om het jaagpad dan ook te vermijden. Voorlopig is het enkel de berm die loskomt, de weg is nog intact, maar de komende regen kan daar veranderin...

Lees meer

In Brugge is de dijk langs het kanaal en de Baron Ruzettelaan verzakt. Het jaagpad is deels afgesloten voor fietsers en voetgangers. 

Politie Brugge vraagt om het jaagpad dan ook te vermijden. Voorlopig is het enkel de berm die loskomt, de weg is nog intact, maar de komende regen kan daar verandering in brengen.

De verzakking is een gevolg van de extreme maar gecontroleerde inzet voor buffering op de waterlopen om de algemene watersnood te beheersen. De hiermee verbonden wijzigende waterpeilen kunnen dijken verzwakken. Het risico op een dijkbreuk met overstroming is voorlopig wel nog beperkt. Als de situatie verslechtert, zullen extra maatregelen genomen worden.

Verder is de situatie rond Brugge onder controle. In het Brugse polderbekken stijgt het peil van de Kerkebeek, maar is er nog geen sprake van kritieke overstromingen. 

Brandweer Westhoek: "kritieke zones worden opgehoogd"

Al verwachten ze minder regen dan eerst voorspeld: het waterpeil stijgt wel nog altijd. Kritieke punten blijven Lo-Fintele, De Winterdijk en IJzerdijk (tussen Heernisse en de Tervatebrug) in Diksmuide. "De laagste zones worden hier opgehoogd," zegt Brandweerzone Westhoek.

Gouverneur Decaluwé: "We bekijken ook ergste scenario"

Op het crisisoverleg vanmorgen ligt ook het zwaarste scenario op tafel: een waterpeil van 5.30TAW. Tot nu gebeuren er evacuaties op een niveau van 5.10, maar het waterpeil in de Westhoek staat intussen hoger.

Tractorshuttle brengt mensen van en naar hun woning

Ook in Ledegem staan heel wat straten onder water. Vooral in de wijk 'Hemelhoek' staat het water hoog. Om de inwoners van en naar hun woning te brengen, zetten ze een tractor in. De shuttledienst werkt zeker nog tot vanavond en indien dat nodig zou zijn, nog tot het einde van de week. Om de wijk bet...

Lees meer

Ook in Ledegem staan heel wat straten onder water. Vooral in de wijk 'Hemelhoek' staat het water hoog. Om de inwoners van en naar hun woning te brengen, zetten ze een tractor in. De shuttledienst werkt zeker nog tot vanavond en indien dat nodig zou zijn, nog tot het einde van de week. 

Om de wijk beter te beschermen tegen het water, start men deze middag met de bouw van een extra dijk. 

Ook de Vlaamse Milieumaatschappij houdt de situatie nauwlettend in het oog

Hier staat het water het hoogste:

Overstromingsgebieden Westhoek

Volg de waterstanden in de waterlopen hier

Sprankeltje goed nieuws: "Gevreesde buien zullen minder fel zijn dan verwacht"

Weerman Geert Naessens geeft een beetje hoop: de regenbuien zullen vandaag minder fel zijn, en ook morgen kunnen er langere drogere periodes zijn.

Burgemeester Houthulst: "We krijgen sowieso overstromingen"

Burgemeester Jeroen Vandromme maakt zich zorgen: "als het water vanuit Houthulst en Merkem langs één weg naar de Blankaart gaat, en daar zit alles vol: dan kan het niet anders dan dat het hier overstroomt."

Brandweer opent noodnummer: 0800 14 689

Laatste stand van zaken: dit is de situatie op het terrein

Momenteel blijven de kritieke aandachtspunten de gemeenten Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Poperinge (deelgemeenten Watou en Haringe), De Panne en Nieuwpoort, allen gelegen aan de IJzer. Buiten de Westhoek wordt vooral de toestand in de gemeentes Ledegem en Wevelgem van zeer nabij opgevolgd. Dat m...

Lees meer

Momenteel blijven de kritieke aandachtspunten de gemeenten Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Poperinge (deelgemeenten Watou en Haringe), De Panne en Nieuwpoort, allen gelegen aan de IJzer. Buiten de Westhoek wordt vooral de toestand in de gemeentes Ledegem en Wevelgem van zeer nabij opgevolgd. Dat meldt de provincie West-Vlaanderen.

 • Lo-Fintele kampt met een historisch hoge waterstand en heeft nog maar een kleine marge ter beschikking, waardoor bijkomende maatregelen ter bescherming van de omwonenden zich opdringen
 • In Ledegem en Wevelgem zijn de wijken Hemelhoek en Groen Lint bedreigd
 • In het Brugse polderbekken stijgt het peil van de Kerkebeek. Hier is nog geen sprake van kritieke overstromingen maar de situatie wordt ter plaatse wel op de voet opgevolgd
 • De waterpeilen in en rond Poperinge staan zeer hoog maar zijn nu voorzichtig aan het dalen. Of dit voldoende is om een nieuwe regenzone op te vangen blijft bang afwachten
 • In Diksmuide is de situatie rond Woumen en de Blankaart precair
 • In regio Ieper zijn er lokale overstromingen in Voormezele en Vlamertinge als gevolg van de overvolle Dikkebusvijver
 • In Adinkerke werd een extra aarden dam aangelegd die in combinatie met de ingezette pompen de nodige bescherming moet bieden aan de bedreigde Tuinwijk
 • In Nieuwpoort werd ter hoogte van het Kattensas in allerijl een extra dam aangelegd worden om de achterliggende woonwijk te beschermen. Ter hoogte van het Ganzepoot-complex in Nieuwpoort is de pompcapaciteit ondertussen vertienvoudigd en wordt er massaal water naar de zee afgevoerd. Vandaag werden daar bijkomend nog twee pompen aan toegevoegd waardoor in totaal 20 m³ water extra kan afgevoerd worden.

Brandweerzone Antwerpen komt als versterking naar de Westhoek

Weerman: "We krijgen veel regen, te veel"

We kregen vandaag een welgekomen adempauze tussen het regengeweld door, maar of die pauze blijft duren, dat is nog maar de vraag.

"Morgenochtend komt er al een eerste regenzone. Die zal verspreid over de dag vallen, maar elke druppel is er één te veel. Maar dan komt er een tweede regenzone in de vooravond. Afhankelijk van het model, schuift dat helemaal over ons, ofwel met het centrum boven Noord-Frankrijk. We moeten het echt opvolgen, maar in alle geval krijgen we in beide scenario's veel regen, te veel."

Geert Naessens, weerman

Ver­sla­gen­heid bij inwo­ners die huis moe­ten ver­la­ten: ​“We ver­lie­zen van de natuur”

Door de voorspelde regen van morgen en op vraag van de brandweer maken inwoners zich klaar om hun huizen te verlaten. Ook Guido en Trees uit Woumen, bij Diksmuide, vertrekken met pijn in het hart: "We verliezen deze keer van de natuur."

Persconferentie na crisisoverleg: wat is beslist?

"We hebben maximaal ingezet op de oppompcapaciteit, maar op een bepaald moment kunnen we niet meer pompen plaatsen, omdat het geen nut meer heeft", zegt waarnemend gouverneur Anne Martens. Ook militairen helpen opnieuw met zandzakken vullen. Inwoners zelf kunnen niet om zandzakken komen. De technisc...

Lees meer

"We hebben maximaal ingezet op de oppompcapaciteit, maar op een bepaald moment kunnen we niet meer pompen plaatsen, omdat het geen nut meer heeft", zegt waarnemend gouverneur Anne Martens.

Ook militairen helpen opnieuw met zandzakken vullen. Inwoners zelf kunnen niet om zandzakken komen. De technische dienst van de gemeente zelf beslist met de brandweer waar er zandzakken moeten komen.

Overstromingen

Het water komt vanuit Frankrijk, maar alle buffers en reserves hier zitten vol. Als het morgen opnieuw regent, betekent dat sowieso meer overstromingen, zeker voor het Blankaartbekken.

Inwoners van een 25-tal woningen worden preventief geëvacueerd: 15 in Diksmuide, 10 in Houthulst. Ook morgenvroeg zal dat nodig zijn.

Provincieraadsleden vragen Vlaamse regering om verplicht inzaaien van vanggewassen te schrappen in natte gebieden dit jaar

Provincieraadsleden Luc Coupillie en Wim Aernoudt, die in West-Vlaanderen de landbouwdossiers opvolgen, vragen met aandrang aan de Vlaamse regering om de verplichting om vanggewassen in te zaaien te schrappen voor dit jaar in de natte gebieden, zoals in de Westhoek. Boetes “We krijgen heel wat react...

Lees meer

Provincieraadsleden Luc Coupillie en Wim Aernoudt, die in West-Vlaanderen de landbouwdossiers opvolgen, vragen met aandrang aan de Vlaamse regering om de verplichting om vanggewassen in te zaaien te schrappen voor dit jaar in de natte gebieden, zoals in de Westhoek.

Boetes

“We krijgen heel wat reacties van landbouwers dat het onmogelijk is om vanggewassen in te zaaien tegen eind november bij het rooien van niet-vroege aardappelen of maïs. Door de heel slechte weersomstandigheden de laatste weken in de Westhoek moeten nog heel wat aardappelen gerooid worden. Wellicht zullen honderden hectare aardappelen zelfs niet gerooid kunnen worden en zijn bijgevolg verloren”, zegt Aernoudt.

Landbouwers die dat niet doen, kunnen een boete krijgen van de Mestbank. “De boetes zijn niet min en wegen op de mentale gezondheid van de landbouwers. We spreken hier van een overmachtssituatie.”

Zo snel stijgt het water in Woumen

Woumen wateroverlast vergelijking

Aan de Winterdijk in Woumen, bij Diksmuide, stijgt het water razendsnel. Een video van twee dagen geleden (eerste video) toont het verschil met hoe de situatie nu is op dezelfde plaats (tweede video).

Inwoners Woumen maken zich op voor zware regenval morgen

Vandaag is het droog, maar morgen wordt alweer een zware regenval voorspeld. Inwoners aan de Winterdijk in Woumen, bij Diksmuide, wachten niet langer. Sommigen zagen houtblokjes om hun meubels hoger te plaatsen voor het opkomende water en verlaten hun huis.

Wateroverlast houtblokjes

Boer Geert Leeman uit Woumen heeft zijn runderen laten transporteren voor het geval zijn stallen onder water zouden lopen.

Opnieuw alarmdrempels overschreden in de Westhoek

Door de hevige regenbuien van dinsdag zijn in de Westhoek opnieuw meerdere alarmdrempels overschreden: op de IJzer en op de Leie. De hulpdiensten blijven massaal inzetten op het afvoeren van water richting de zee, maar er wordt alweer gevreesd voor een nieuwe neerslagzone. Dit is de situatie in West...

Lees meer

Door de hevige regenbuien van dinsdag zijn in de Westhoek opnieuw meerdere alarmdrempels overschreden: op de IJzer en op de Leie. De hulpdiensten blijven massaal inzetten op het afvoeren van water richting de zee, maar er wordt alweer gevreesd voor een nieuwe neerslagzone. Dit is de situatie in West-Vlaanderen:

 • Haringe: IJzer op piekniveau, vergelijkbaar met de pieken van de voorbije dagen
 • Roesbrugge en Stavele: alarmdrempel wordt net niet overschreden
 • Lo-Fintele: alarmdrempel overschreden en nog stijgend 
 • Woumen: alarmdrempel net niet overschreden
 • Kanaal Duinkerke – Nieuwpoort: peil onder controle maar wordt scherp bewaakt. Lichte daling merkbaar.
 • Kanaal Veurne – Duinkerke: lichte daling merkbaar
 • Adinkerke schommelt rond het alarmpeil
 • Regio Ieper: hoge waterstanden gemeten
 • Grote Beverdijkvaart: hoge waterstanden gemeten
 • Heulebeek: stijgende trend
 • Brugse Polders: hoge waterstanden gemeten, maar niet problematisch

Breuk­je in Win­ter­dijk gedicht, situ­a­tie in Wou­men is precair

Gisteren viel 25 à 40 millimeter neerslag in Vlaanderen met stijgende waterstanden tot gevolg. Op de IJzer en Leie zijn daarbij alarmdrempels overschreden. Vooral in Woumen is de situatie kritiek, maar ook in Merkem houden ze hun hart vast of de Winterdijk stand zal houden.

Winterdijk Diksmuide

Buso-school De Waterlelie in Moorsele blijft dicht op gemeentebevel

In Moorsele wordt gevreesd dat de keermuur tussen Buso-school De Waterlelie en de Heulebeek het niet zal houden. De school blijft daarom nog tot het einde van de week dicht op gemeentebevel. 20 leerlingen krijgen opvang in OC De Stekke. 

Watou meet schade op na hevige regenval: "Dweilen met kraan open"

In Watou (Poperinge) stonden dinsdagavond verschillende straten blank door de hevige regenval. De basisschool is vandaag gesloten. "Ondertussen is het water weggetrokken uit de gemeente", zegt burgemeester Christof Dejaegher. "Maar het is dweilen met de kraan open." Dinsdagavond was het alle hens aa...

Lees meer

In Watou (Poperinge) stonden dinsdagavond verschillende straten blank door de hevige regenval. De basisschool is vandaag gesloten. "Ondertussen is het water weggetrokken uit de gemeente", zegt burgemeester Christof Dejaegher. "Maar het is dweilen met de kraan open."

Dinsdagavond was het alle hens aan dek in Watou. Door de hevige regenval stonden heel wat straten en huizen onder water. Ook basisschool De Waaier kreeg heel wat water binnen. "Er is geen les vandaag, voor kinderen die niet thuis kunnen blijven is er noodopvang voorzien in het Plokkersheem", zegt burgemeester Dejaegher.

"Ondertussen is het water weggetrokken. Vandaag zal er vooral worden gepoetst en worden kleine herstellingen uitgevoerd." Het is al de tweede keer in een week tijd dat straten in Watou blank staan. Eerder moest de school zelfs geëvacueerd worden.

Ook op andere plaatsen in Poperinge is er wateroverlast. "In de stadskern is een beek overstroomd en ook elders in de gemeente zijn waterlopen buiten hun oevers getreden. Het bufferbekken van Watou kon door de enorme hoeveelheid regen het water niet meer opvangen en liep over." (Belga)

Bange uren in Dadizele

In Dadizele zijn ze de hele nacht bezig geweest om met zandzakjes te voorkomen dat het water binnen sijpelt in de huizen. "Het water is blijven stijgen tot 2 uur, nu is het licht aan het zakken. Maar we houden ons hart vast", laat burgemeester Ward Vergote vanmorgen weten.

School De Waterlelie in Moorsele blijft woensdag preventief dicht

De Waterlelie, een vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs in het centrum van Moorsele, zal woensdag dicht blijven. Dat laat de school weten via haar sociale media.

Het waterpeil van de Heulebeek staat alarmerend hoog en daarom neemt de school liever geen risico.

Flats Huize Zonnevreugd in Ichtegem preventief geëvacueerd

Om 18u40 is in Ichtegem op advies van de brandweer beslist om de bewoners van Huize Zonnevreugd preventief te evacueren, in het centrum van Ichtegem. Dit omdat er erg veel water gevallen was in het centrum van de gemeente. De bewoners werden door de diensten van de gemeente overgebracht naar OC De S...

Lees meer

Om 18u40 is in Ichtegem op advies van de brandweer beslist om de bewoners van Huize Zonnevreugd preventief te evacueren, in het centrum van Ichtegem. Dit omdat er erg veel water gevallen was in het centrum van de gemeente.

De bewoners werden door de diensten van de gemeente overgebracht naar OC De Ster in de Engelstraat. Om 22u konden alle bewoners terugkeren naar hun flats.

Kritieke plaatsen in Ichtegem zijn locaties rond de Alettebeek: de Bruggestraat en de Zedelgemsesteenweg.