Nieuws

West-Vlaan­de­ren en kust­bur­ge­mees­ters maken werk van fietssnelweg

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De provincie West-Vlaanderen en de kustburgemeesters zijn gewonnen voor de realisatie van een fietssnelweg, de F34. Het bureau Arcadis is aangesteld om een traject uit te tekenen voor functioneel fietsverkeer. Het project dat nu in studiefase gaat, is dinsdag voorgesteld in Bredene.

"Ik speel al sinds 2015 met het idee, maar toen ik het in het Vlaams parlement voorlegde aan de bevoegde minister Ben Weyts werd het weggelachen", zegt burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (sp.a). "Ik ben blij dat de provincie West-Vlaanderen de nek uitsteekt om alsnog werk te maken van de F34 fietssnelweg langs de kust".

Traject tussen Oostende en Zeebrugge

In een eerste fase zal gezocht worden naar een traject tussen Oostende en Zeebrugge omdat daar de nood het hoogst is. Het is de bedoeling dat het tracé zoveel mogelijk de Koninklijke Baan N34 volgt. "De snelweg is dus voor functioneel fietsverkeer, voor woon-werk- of woon-schoolverkeer. Die snelweg beantwoordt aan de trend van meer elektrische fietsen, bakfietsen, racefietsen of speedpedelecs. Die fietsstroom moet dus afgescheiden worden van het recreatieve fietsverkeer", aldus gedeputeerde voor Mobiliteit Jurgen Vanlerberghe (sp.a).

De fietssnelweg moet vier meter breed zijn en er zal ook rekening gehouden worden met zachte bochten en zo weinig mogelijk hellingsgraden en kruisingen met andere verkeersstromen. De provincie wil een geïntegreerd kustmobiliteitssysteem waarbij de F34 aansluit op bijvoorbeeld carpoolparkings of aan tram- of bushaltes. Daarnaast moet gezorgd worden voor een natuurlijke en milieuvriendelijke meerwaarde langs het traject.

Er is nu een stuurgroep aangesteld met vertegenwoordigers van de provincie, de Vlaamse Overheid en de betrokken kustburgemeesters. Die moet tegen juli uitmonden in de eerste ontwerpen, om dan tegen de herfst een voorkeurstracé te bepalen en een conceptnota op te maken. De studie kost 100.000 euro. Wie uiteindelijk de uitvoering zal betalen, is nog onduidelijk, maar de provincie mikt op een Vlaamse subsidie die 50 procent van de kosten moet dekken.

Belga