Voor­keurs­tra­cé fiets­snel­weg Kort­rijk-Ware­gem is er

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De provincie heeft een voorkeurstracé vastgelegd voor de fietssnelweg Kortrijk - Harelbeke - Waregem.

Het aan te leggen stuk fietssnelweg van 13 km zal op een snelle, vlotte en veilige manier de stations van Kortrijk, Harelbeke en Waregem verbinden en op reeds bestaande fietsnetwerken aansluiten. Het gekozen tracé is een combinatie van stukken fietspad langs de noordzijde en de zuidzijde van de spoorlijn. Er werd gekozen voor een zo rechtlijnig mogelijk tracé, waarbij maar drie keer van kant wordt gewisseld.

Welk tracé?

In Kortrijk vindt het tracé aansluiting aan de bestaande fietssnelweg het Guldenspoorpad en gaat het via een nieuwe onderdoorgang ter hoogte van de Passionistenlaan naar de noordkant. In Harelbeke kruist de fietssnelweg ter hoogte van de Stasegemstraat via een nieuwe tunnel naar de zuidkant en in Waregem wordt via de bestaande onderdoorgang opnieuw gewisseld naar de noordkant, zodat aangesloten wordt op een reeds bestaand stuk van de fietssnelweg F7 richting Deinze-Gent.

Voor de vlotte en veilige doorgang zullen er over het volledige traject verschillende fietstunnels en fietsbruggen nodig zijn, meer bepaald over de drie ringwegen en het kanaal en onder de vijf bestaande spoorwegbruggen die de spoorweg kruisen.

De start van de werken is ten vroegste voorzien vanaf 2022 en zal gefaseerd verlopen.

Bart Coopman