Nieuws

Ont­ei­ge­nin­gen Menen: reac­tie stadsbestuur

2014-07-11 00:00:00 - Onteigeningen Menen: reactie stadsbestuur

De stad Menen wou iedereen die mogelijk betrokken is bij de Leiewerken, nu al waarschuwen. Al zijn de plannen nog niet definitief. Er is een aantal scenario’s mogelijk.

Zo kan het dat de hele verbreding maar langs één kant gebeurt. Daarnaast zal ook het type brug bepalend zijn voor het aantal onteigeningen. Maar dat er huizen moeten verdwijnen, dat staat vast. Pas eind 2016 zullen de bewoners rond de Leiebrug in Menen weten wie precies onteigend wordt.

Mieke Syssauw, schepen van Ruimtelijke ordening Menen: " We zitten nog in een heel vroeg stadium. Waterwegen en Zeekanaal zal nog een grondige studie moet uitvoeren over het type brug. Bij een vaste brug heb je een langere aanrijstrook nodig. Bij een ophaalbrug is de ruimtelijke impact minder. En dan is het ook nog de vraag of de verbreding langs één kant of beide kanten gebeurt."

Eventueel kunnen de huizen langs één kant dus blijven staan. En ook een ophaalbrug zou veel panden kunnen sparen. Maar zo’n type brug kan dan weer nefast zijn voor wie wil winkelen in de Barakken. "Een ophaalbrug zou minstens tien keer per dag open moeten. Men heeft berekend dat dat telkens 12 minuten duurt. Dan kan er dus twee uur per dag geen autoverkeer door en dan laat ik mogelijke technische mankementen nog achterwege."

Het stadsbestuur zegt dat de impact van de werken ook groter is dan de stad zelf had gedacht. Hoe dan ook, in 2020 zal Menen op die plaats een hele nieuwe aanblik hebben.

Kate Baert