Nieuws

Kri­tisch over opstart com­plex pro­ject N8: Na één legis­la­tuur nog geen stap verder”

2023-07-18 00:00:00 - Kritisch over opstart complex project N8: "Na één legislatuur nog geen stap verder"

De Vlaamse Regering heeft beslist om een complex project op te starten voor de optimalisatie van de verbinding Ieper-Veurne. Vlaams parlementsleden Martine Fournier en Loes Vandromme (CD&V) reageren kritisch.

Bedoeling is om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de zogenaamde “zone 4” (vanaf de kruising van de N8 met de Kruisboomstraat in Vleteren zuidwaarts tot en met het kruispunt N38/N8) te verbeteren.

"Geen timing of budget"

Vlaams parlementsleden Martine Fournier en Loes Vandromme missen duidelijkheid en visie. "In het huidige voorstel is geen timing of budget voorzien. Het meest opmerkelijke is dat het complex project blijft handelen over de N8 en niet over de mobiliteit in de Westhoek in het algemeen. Dat laatste was nochtans de duidelijke wens van alle stakeholders", klinkt het.

Dossier sleept al lang aan

Even terug in de tijd: in 2017-2018 startte minister Ben Weyts een participatietraject op dat uitmondde in een brede consensus rond een leefbare N8. Begin 2020 vroeg de burgemeester van Ieper aan haar partijgenoot Lydia Peeters om het scenario van de doortrekking van de A19 toch nog eens te onderzoeken.

Het resultaat van de bevraging bij meerdere stakeholders was duidelijk: de A19 doortrekken is niet meer mogelijk. "Maar vernieuwend was wel dat in de conclusie geopperd werd om de weg Ieper - Poperinge (N38) en de verbinding Ieper – Diksmuide (N369) te versterken of aan te passen waar mogelijk."

"Uit de startnota blijkt dat het allemaal voorwaardelijk blijft. De algemene mobiliteit op die wegen en de betrokken gemeenten (Diksmuide, Poperinge en Houthulst) zijn niet meegenomen in het verder proces", zeggen de parlementsleden.

Voor Vandromme en Fournier is het duidelijk dat de voorbije studie vooral veel tijd en geld gekost heeft en dat het dossier na één legislatuur nog geen stap verder staat.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere