Nieuws

Bouw nieu­we zee­sluis blijft voor beroe­ring zorgen

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

In de Zeebrugse Stationswijk blijft de bouw van een nieuwe zeesluis voor beroering zorgen.

Vorige week nog organiseerde de Vlaamse overheid een infomoment voor de buurt. Maar er zijn er veel het vertrouwen verloren. Ze vrezen dat ze bij onteigening vooral verlies zullen lijden, en ze zijn de onduidelijkheid beu.

Voor bijvoorbeeld Joerie Sarrazyn is de maat vol na de zoveelste infovergadering waar hij geen klap mee opschiet. Zijn huis in de Venetiëlaan komt in aanmerking voor sloop.  Hij wil na al die jaren dat het zeesluisdossier loopt, graag weten waar hij nu eindelijk aan toe is. De overheid blijft mist spuien, zegt hij.  "Precies of dat ze zo weinig mogelijk informatie willen geven. Je moet het er echt stapje voor stapje uit sleuren. Kunnen ze echt niet, voor die paar mensen die onteigend worden, voor een deftige begeleiding zorgen?"

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken reageert op de reportage: "We beseffen dat dit project een grote impact heeft op heel wat mensen en verbergen de omvang en de hinder niet. We beseffen ook dat heel wat mensen vragen hebben of ongerust zijn. Daarom zetten we ook heel bewust in op heldere en laagdrempelige communicatie (ook al gaat het soms over technische materie) via verschillende kanalen. Vorige week waren er infomomenten, maar er is ook een digitale nieuwsbrief, een website, een papieren infokrant die een paar keer per jaar in de bus valt, webinars voor bedrijven, een gratis 0800-nummer … Een omgevingsmanager is ook beschikbaar om antwoorden te geven op individuele vragen."  

Wat met schade?

Dezelfde ontevredenheid iets verderop in de Kustlaan. Rick en Carine kunnen er wel blijven wonen. Zo’n driehonderd meter van de geplande zeesluis en in de stank van de scheepsmotoren. Hun appeltje voor de dorst is straks niks meer waard, vrezen ze. Carine Hulst: "Het is bijna afbetaald en het heeft nog iets van waarde. Maar wie zal dat later nog willen hebben? Zeker de eerste tien jaar niemand, niet zolang die werken duren. Nadien misschien wel, als we al geen schade hebben aan het huis. De staat trekt zich daar allemaal niets van aan."

Ook hier reageert het departement: " De Vandammesluis werd gebouwd in de jaren 80. Ondertussen zijn wij veertig jaar verder en zijn de bouwmethoden en -technieken sterk geëvolueerd. Ons departement heeft uit de toenmalige problemen ook de nodige lessen getrokken. Wij zijn ons zeer bewust dat mensen vandaag terecht vragen hebben bij de bouw van de nieuwe sluis. Wij zullen dan ook de nodige maatregelen nemen. Wij zullen de nieuwe sluis anders bouwen dan de Vandammesluis indertijd om het risico op zettingen (en hiermee gepaard gaande schade aan omliggende gebouwen) te minimaliseren."

Huizenprijs

Intussen is de huizenprijs in de Stationswijk ingestort. Een slechte zaak voor eigenaars die weg willen. Want recente verkopen zijn een referentie voor de prijs die je bij onteigening krijgt. Hier nuanceert het departement: "Dit klopt niet helemaal. Bij onteigening wordt inderdaad gekeken naar prijzen van gelijkwaardige woningen in de omgeving, maar wordt er abstractie gemaakt van de negatieve impact van het project/de onteigeningsdreiging. Er wordt dus een objectieve prijs “los van onteigening of enig ander projecteffect” aangeboden."

 

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville