Nieuws

Veel inzet, geen bescher­ming in zaak Vangheluwe”

2016-05-03 00:00:00 - "Veel inzet, geen bescherming in zaak Vangheluwe"

Het Brugse gerecht heeft wel degelijk alles op alles gezet om geen fouten te maken in de zaak Vangheluwe. Van bescherming van hoogwaardigheidsbekleders is geen sprake.

Dat zegt toenmalig procureur Jean-Marie Berkvens uit Brugge. In 2011 stond hij aan het hoofd van het onderzoek rond de pedofilie van bisschop Vangeluwe.  Dat hij destijds geen onderzoeksrechter aanstelde en het dossier naar zich toetrok is niet uitzonderlijk. "We wilden vooral geen fouten maken," zegt hij,  en "Bescherming omdat het om belangrijke mensen ging, is bij de Brugse justitie nooit een optie geweest."

Nieuwe elementen

Gisteren lekten nieuwe gegevens uit. Zo is er nu een derde slachtoffer die klacht indiende en is er op de laptop van de bisschop een berg pornografisch materiaal gevonden. Beide elementen zijn ook nieuw voor Berkvens.  Belangrijk volgens hem is dat het dossier Vangeluwe daardoor niet definitief opgeborgen is.

Veel hangt nu af van wat gebeurt met de vraag van advocaat van de slachtoffers Walter Van Steenbrugge. Die wil nieuwe onderzoeksdaden om te kijken of er ook strafbare kinderporno is aangetroffen op de laptop van de bisschop. Als dat zo is, kunnen een reeks andere feiten daaraan gekoppeld worden, en vervalt de verjaring voor andere strafbare zedenfeiten.

Roger Vangeluwe bleef tot dusver ongestraft, zowel door justitie als door de Kerk.
 

Stefaan Kerger