Nieuws

Vang­he­lu­we niet gestraft in Ope­ra­tie Kelk

2016-04-05 00:00:00 - Vangheluwe niet gestraft in Operatie Kelk

Het strafonderzoek Operatie Kelk naar schuldig verzuim door kerkelijke oversten is na bijna zes jaar afgerond. In zijn eindvordering vraagt het federaal parket om niemand te vervolgen, omdat de beweerde feiten 'manifest verjaard' zijn.

Oud-bisschop Roger Vangheluwe en kardinaal Godfried Danneels en andere geestelijken zullen zich niet voor de strafrechter hoeven te verantwoorden voor mogelijk schuldig verzuim in de aanpak van pedofiele geestelijken.

Na bijna zes jaar onderzoek en een juridische procedureslag dreigt Operatie Kelk daarmee dus op niets uit te draaien. Het strafonderzoek begon op 24 juni 2010. Het Brussels gerecht deed toen met veel machtsvertoon huiszoekingen bij het aartsbisschoppelijk paleis, de Sint-Romboutskathedraal en de woning van kardinaal Danneels in Mechelen om te zoeken naar bewijzen dat kerkelijke oversten feiten van seksueel misbruik door geestelijken in de doofpot hadden gestopt.

Wat betreft het seksueel misbruik blijkt dat vier verdachten eerder al voor feiten zijn veroordeeld, zevenendertig verdachten overleden zijn en alle andere feiten verjaard zijn, waardoor niemand nog kan worden vervolgd. Alleen het onderzoek naar pater Jan V. loopt nog. De pater verblijft in Brazilië, waar hij al jaren een weeshuis leidt. Het federaal parket zal later beslissen of het Jan V. voor de rechter wil brengen.

Door de vele meldingen van slachtoffers werd het strafonderzoek algauw overgenomen door het federaal parket. 83 slachtoffers stelden zich tussen augustus 2010 en december 2012 bij het federaal parket burgerlijke partij. In de eindvordering staan uiteindelijk de namen van 68 verdachten van seksueel misbruik en/of schuldig verzuim, door vorderingen van de burgerlijke partijen of door bijkomende vorderingen van het federaal parket. Niet alle slachtoffers die een klacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend, bleken de naam van hun dader nog te kennen.

De redactie