Nieuws

Poli­tie valt bin­nen in zes bars en nachtclubs

2022-08-10 00:00:00 - Politie valt binnen in zes bars en nachtclubs

In Kortrijk en Kuurne heeft de politie maandag samen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de FOD Financiën en de Dienst Vreemdelingenzaken controles uitgevoerd. In totaal werden zes bars en nachtclubs gecontroleerd.

Tijdens de controles werden zowel sociale, fiscale als gerechtelijke inbreuken vastgesteld.

De coördinatie en leiding van de operatie was in handen van de lokale recherche van politiezone Vlas. In totaal namen acht politiemensen en negen controleurs aan de actie deel. Over de zes bars en nachtclubs werd eenmaal illegale tewerkstelling en illegaal verblijf in het land vastgesteld en ook vijf inbreuken op de regels rond deeltijdse arbeid.

Voorts werd er een onderzoek naar schijnzelfstandigheid opgestart en werden drie inbreuken op het correct bijhouden van een dagontvangstenboek vastgesteld. Ook werd ergens een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen. "Dergelijke gezamenlijke controleacties moeten een duidelijk en kordaat signaal zijn naar de betrokken uitbaters en de manier waarop zij hun handelszaak runnen. Ze houden daarbij veel te weinig rekening met de wettelijke verplichtingen waaraan het overgrote deel van de horeca-uitbaters in Kortrijk, Kuurne en Lendelede zich wel heel strikt houdt", klinkt het bij de politie.

Belga