Nieuws

Onte­vre­den reac­ties op afloop Ope­ra­tie Kelk’

2016-04-06 00:00:00 - Ontevreden reacties op afloop 'Operatie Kelk'

Meester Walter Van Steenbrugge, de advocaat van een aantal slachtoffers in het dossier Operatie Kelk, is niet te spreken over de eindvordering van het federaal parket in het dossier, en over het feit dat de eindvordering in de pers is geraakt.

"Het parket spreekt voor zijn beurt en dat in onaanvaardbaar", zegt de advocaat. "De slachtoffers hebben nu pas toegang tot het hele dossier en zijn nu pas aan zet."

Volgens het federaal parket is de strafvordering voor alle zedenmisdrijven en alle feiten van schuldig verzuim in het dossier vervallen omdat de verdachten eerder al veroordeeld werden of overleden zijn of dat de feiten verjaard zijn. Onder meer oud-bisschop Roger Vangheluwe en kardinaal Godfried Danneels gaan zo vrijuit.

"Zeer merkwaardig"

"Voor alle duidelijkheid: de eindvordering van het federaal parket is enkel een vraag", zegt meester Van Steenbrugge. "Het zal aan de rechters van de raadkamer zijn om daar een beslissing over te nemen. Het is zeer merkwaardig en meer dan storend dat hier nu al over gecommuniceerd wordt. In deze stand van zaken in het dossier mag het federaal parket helemaal niet communiceren, tenzij het daarvoor de uitdrukkelijke toestemming heeft van de onderzoeksrechter. Het is ontoelaatbaar dat het parket, dat toeziet op de naleving van de wet, die nu zelf schendt. Vijf jaar geleden heeft het openbaar ministerie al geprobeerd dit dossier in alle clandestiniteit te begraven via de kamer van inbeschuldigingstelling, nu lijkt hetzelfde te gebeuren."

Als het van de advocaat afhangt, komt het niet zover. "Als slachtoffers hebben we nu pas toegang tot het hele dossier, dat vele meters hoog is. Wij moeten onze zeg nog doen en zullen dat doen ook."

Belga
Ben Storme