Nieuws

Ieper­se ambu­lan­ciers dra­gen kogel­we­ren­de uitrusting

2015-09-21 00:00:00 - Ieperse ambulanciers dragen kogelwerende uitrusting

Het  Ieperse Jan Ypermanziekenhuis  heeft gemiddeld één keer om de twee weken af te rekenen met agressie, vooral op de spoedafdeling.

Het is zelfs zo erg geworden, dat de MUG- & ambulanceteams steek- en kogelwerende uitrusting krijgen. In het ziekenhuis zelf zijn speciale paniekknoppen geïnstalleerd om meteen de politie te kunnen waarschuwen.

Davy Vercamer