Nieuws

Fami­lie­dra­ma Nieuw­poort stemt tot nadenken

2015-08-10 00:00:00 - Familiedrama Nieuwpoort stemt tot nadenken

Het gezinsdrama in Nieuwpoort stemt tot nadenken. Tachtigplussers, en dan nog vooral aan de kust en in de Westhoek, zijn de belangrijkste doelgroep voor hulpverleners bij suïcidepreventie.

Zij ervaren hun toestand vaker als uitzichtloos en nemen drastische beslissingen. Ivan Adriaen, van het netwerk geestelijke gezondheidszorg, ziet een belangrijke rol weggelegd voor huisartsen als eerste vertrouwenspersoon.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Bart Coopman