Cri­mi­na­li­teit daalt in zone Mira

2021-02-10 00:00:00 - Criminaliteit daalt in zone Mira

In 2020 was er een lichte daling van het aantal misdrijven in de politiezone Mira (Waregem-Avelgem-Zwevegem), van 3487 feiten naar 3469.

Opvallend is een sterk dalende trend bij de inbreuken tegen eigendommen. Diefstallen dalen in 2020 ten opzichte van 2019 (-30%), diezelfde trend is ook zichtbaar bij de inbraken in gebouwen (-35%) en fietsdiefstallen (-33%). Deze cijfers zijn deels te verklaren door de corona-maatregelen. Ze zorgden voor minder verkeer en meer aanwezigheid in woningen door telewerk. Het aantal inbraken in gebouwen vertoont sinds 2013 een duidelijk dalende trend. Toen werden er +/- 500 woninginbraken vastgesteld, terwijl de politie er 287 (2018), 217 (2019) en 139 (2020) kon vaststellen.

Informaticacriminaliteit stijgt wel

Een belangrijke trend is de stijging in informaticacriminaliteit. In 2020 zijn er 35% meer processen-verbaal opgesteld. In 2019 was reeds een stijging van 57% op te merken ten opzichte van 2018. De politiezone Mira volgt deze problematiek op en probeert maximaal te sensibiliseren via sociale media.

Drugs en intra-familiaal geweld

Drugsfeiten halveren ten opzichte van 2019. Minder vaststellingen van drugsfeiten op de openbare weg zijn ook weer deels te verklaren door de corona-maatregelen. De politie kan ten slotte vaststellen dat het aantal feiten van intra-familiaal geweld geen grote daling noch stijging heeft in 2020. De politie stelden 505 (2018), 515 (2019) en 465 (2020) feiten vast in het kader van geweld tegen personen. Binnen dat aantal feiten zitten onder andere vervat: opzettelijke slagen en/of verwondingen binnen familie (21%), opzettelijke slagen en/of verwondingen buiten familie (24%), weigering op persoonlijk contact (9%), belaging (20%) en schending van de eer (7%).

Ben Storme