Cri­mi­na­li­teit daalt fors aan Westkust

De burgemeesters van de zone Westkust blikken tevreden terug en zien dat een zero-tolerance-aanpak van de seizoenscriminaliteit zijn vruchten afwierp.

Over een tijdspanne van 10 jaar stelt de PZ Westkust een daling met 56 % vast wat betreft de criminaliteit tijdens de zomervakantie. Ten opzichte van het jaar 2016 is er daling met 3 %. Een zeer positieve noot zien we in de daling van het aantal inbraken, in een tijdspanne van 10 jaar daalden de inbraken in woningen met 84 %, ten opzichte van vorig jaar gaat het om een daling van 53 %.

Ook de inbraken in bedrijven, handelszaken en openbare of overheidsinstellingen kenden een zeer grote daling, in een tijdspanne van 10 jaar gaat het hier om een daling met 71 %, ten opzichte van vorig jaar gaat het om een daling met 45 %.

Fietsdiefstallen kenden in een tijdspanne van 10 jaar een daling met 49 %, maar stegen met 8 % ten opzichte van de zomer 2016.

Ben Storme