Nieuws

Brug­ge ver­ont­rust over toe­ne­mend drug­ge­bruik en geweld

2021-04-19 00:00:00 - Brugge verontrust over toenemend druggebruik en geweld

Het voorbije weekend heeft de Brugse politie op verschillende plaatsen een controle-actie georganiseerd waarbij ze 220 jongeren checkte. En dat in de strijd tegen onder meer drugs, geluidsoverlast, en zwerfvuil.

“Er werden 37 PV’s opgesteld. Meer dan 15% van de gecontroleerde jongeren was in het bezit van drugs,” aldus Korpschef Dirk Van Nuffel. “We zien in Brugge een toename in het gebruik van verdovende middelen, nu ook zelfs van heroïne, en dat baart ons zorgen. Bij twee huiszoekingen werden afgelopen weekend resp. 1 en 2 kilo’s drugs aangetroffen.”

Zondagavond vond trouwens ook een vechtpartij plaats op ’t Zand tussen twee jongeren, één amper 16 jaar jong, en een man van 24. Het incident werd door omstaanders gefilmd en massaal verspreid via sociale media. De 16-jarige werd gearresteerd voor slagen en verwondingen. Op ’t Zand ging de man van 24 even voordien – ook al zwaar onder invloed van drugs - volledig uit de kleren, maar ook deze amokmaker werd al snel gearresteerd voor openbare zedenschennis.

"Coronacrisis is geen excuus"

“We zijn niet alleen verontrust over het druggebruik maar ook over het toenemende geweld in onze stad. Dat de aanhoudende coronacrisis doorweegt, is te begrijpen, maar is absoluut geen excuus voor grensoverschrijdend gedrag. De politie zal streng blijven toezien en tussenkomen wanneer jong én oud het te bont maken. Uiteraard willen we liever voorkomen. Daarom doen we ook een oproep aan de ouders om hun verantwoordelijkheid te nemen en jongeren, die dreigen te ontsporen, in het gareel trachten te houden,” concludeert Burgemeester Dirk De fauw.

Ben Storme