Alve­rin­gem, Jab­be­ke en Wiels­be­ke krij­gen 4,7 mil­joen euro terug van Bel­gi­sche staat

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De drie gemeenten hebben geen eigen brandweerkorps en betalen jaarlijks voor bijstand. Plots moeten ze daarvoor van de overheid veel meer voor betalen. De burgemeesters hebben dit aangevochten en hebben de rechtszaak tegen de Belgische staat na 7 jaar gewonnen. 

Er is een einde gekomen aan de juridische strijd die bijna tien jaar duurde tussen de Belgische staat en de gemeenten Alveringem, Jabbeke en Wielsbeke. De gemeenten moeten dan toch geen hoge supplementen betalen, die plots met  terugwerkende kracht geïnd werd bij de brandweerbijdragen. Vorig jaar ging de Belgische staat twee maanden na de uitspraak van in maart hiervoor nog in cassatie. Burgemeester van Alveringem, Gerard Liefooghe, reageert opgelucht nu de staat ook die zet heeft verloren. 

Hoge supplementen

Aan de start van 2014 kreeg burgemeester Liefooghe een onverwachte en bijzonder hoge rekening in de bus voor de brandweerbijstand van korpsen in de buurt. Van 2006 tot 2010 werden met terugwerkende kracht supplementen ingevorderd tot meer dan het dubbele van de jaarlijkse bijdrage die voorheen werd betaald. In 2017 volgde nog een soortgelijke rekening voor de jaren 2011 en 2012. De burgemeester verzette zich hiertegen: "die afrekeningen waren volkomen ondoorzichtig en de invordering van de supplementen laattijdig door ingetreden verjaring".

Toch betaald

De betaling van deze afrekening kon toch niet tegengehouden worden doordat de provinciegouverneur het geld eigenmachtig van de gemeenterekening kon laten overschrijven. Alveringem nam samen met Wielsbeke en Jabbeke advocaat Arnoud Declerck onder de arm die ervoor zorgde dat de beslissingen van de gouverneur en minister van Binnenlandse Zaken nietig verklaard werden door de Raad van State. Het hof van beroep in Gent heeft daarna beslist dat de Belgische staat alle onwettig geïnde supplementen moest terugbetalen, verhoogd met interesten. Nu de Belgische staat definitief bot vangt, blijft de beslissing van het hof van beroep integraal gehandhaafd.

Het bedrag van 812.000 euro en de intresten van 46.000 euro gaan dus opnieuw de gemeentekas van Alveringem in en worden onder andere ingezet voor het onderhoud aan de wegen. Jabbeke krijgt 2,5 miljoen euro terug en Wielsbeke ontvangt ruim 1,4 miljoen euro.

 

Redactie