Nieuws

26 ha ille­gaal jacht­ge­bied geschrapt

In West-Vlaanderen is 26 hectare uit de jachtplannen geschrapt. Het gaat om gronden die zonder medeweten en dus zonder toestemming van de eigenaars van die percelen in een jachtplan waren opgenomen.

Dat zegt Vogelbescherming Vlaanderen, die in totaal 867 percelen liet controleren door de bevoegde arrondissementscommissarissen. De meeste inbreuken werden vastgesteld in andere provincies. Daarbij spande Antwerpen met 76 ha de kroon.

Ben Storme