Nieuws

Voka klaagt rechts­on­ze­ker­heid aan in Bel­gi­sche havens

2022-06-02 00:00:00 - Voka klaagt rechtsonzekerheid aan in Belgische havens

In een open brief klaagt werkgeversorganisatie Voka het gebrek aan rechtszekerheid in de Belgische havens aan.

De havenkoepels van Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende waarschuwen dat havenbedrijven "de opeenstapeling van probleemdossiers rond infrastructuur niet langer kunnen aanzien."  Het verzet tegen het Ventilus-hoogspanningsproject in West-Vlaanderen, de herinrichting van de R4 in Zelzate en Oosterweel zijn wat Voka betreft "symptomen die het pijnlijke gebrek aantonen van een rechtszeker kader voor investeringen."

Voka wijst met een beschuldigende vinger naar de overheid. Die zou niet dezelfde ambitie aan de dag leggen als de bedrijven en "zo blijven beloftes over een duurzame energietransitie dode letter".

 "Sommige plannen liggen al decennialang op tafel", zegt Stephan Vanfraechem van Voka. "Er is de nieuwe zeesluis voor de haven van Zeebrugge, de extra containercapaciteit in Antwerpen en de belofte van een betere spoorontsluiting. Maar ergens in de besluitvorming botsen die plannen telkens op een harde kleilaag waardoor ze niet vergund en uitgevoerd worden."

Problematisch

De participatie die de overheid in grote dossiers terecht aan de dag legt, wordt problematisch wanneer individuele belangen de bovenhand halen, redeneren de ondertekenaars in de brief. "Een compromis mag rekening houden met tegenargumenten en bezorgdheden, maar het moet in de eerste plaats het algemeen belang dienen. Zoniet behoren grote noodzakelijke investeringsprojecten definitief tot het verleden."

De ondertekenaars van de brief vertegenwoordigen zo'n 700 bedrijven actief in alle Vlaamse zeehavens.

Belga