Nieuws

Ver­sluys Logis­tics nu ook in zee met haven Zeebrugge

2021-06-01 00:00:00 - Versluys Logistics nu ook in zee met haven Zeebrugge

Nadat Versluys Logistics vorig jaar een exclusieve samenwerkingsovereenkomst tekende met de luchthaven Oostende-Brugge voor de ontwikkeling van logistiek vastgoed op bepaalde delen van de luchthaven werd vandaag een intentieverklaring getekend tussen Versluys Logistics en de haven van Zeebrugge. 

Die moet de basis worden voor een ambitieus concept dat op termijn moet leiden tot de integratie van een gezamenlijke zee- en luchtvracht supply-chain. Via een collectieve marktbenadering zullen Versluys Logistics en MBZ de luchthaven en de zeehaven in de markt profileren als één groot logistiek platform dat een oplossing biedt voor hedendaagse en toekomstige logistieke uitdagingen.

CEO Bart Versluys: “Door de coronacrisis en de sterke groei van onder andere e-commerce is de vraag naar logistiek vastgoed sterk toegenomen. Hoogwaardige logistieke magazijnen rond luchthavens zijn uitermate gegeerd. In navolging hiervan ben ik dan ook bijzonder opgetogen over de intentieverklaring die we vandaag ook hebben ondertekend met de haven van Zeebrugge."

Strategische synergie

Tom Hautekiet (CEO MBZ Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV) “De toenemende globalisering heeft een impact op de logistieke stromen en draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe markten. De groeiende logistieke vraag zorgt ervoor dat de rol van distributiecentra in de nabijheid van een multimodaal transportnetwerk steeds essentiëler wordt." Onze kusthaven die samen met de luchthaven van Oostende-Brugge een platform realiseert, maakt het mogelijk om een strategische synergie te creëren en onze regio te versterken als concentratiegebied voor economische ontwikkeling.”

De redactie