Nieuws

Tewerk­stel­ling voor kan­sen­groe­pen gestegen

2016-05-20 00:00:00 - Tewerkstelling voor kansengroepen gestegen

In 2014 waren er 48.550 tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen in de provincie. Het gaat om een stijging met 7 procent ten opzichte van 2013.

POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) West-Vlaanderen inventariseert elk jaar het aantal tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen. In 2014 telde de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 48.550 tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen in de provincie. In verhouding tot alle bezoldigde jobs, is dat een aandeel van 12 procent. Het aantal niet-werkende werkzoekenden in West-Vlaanderen lag in 2014 op 34.588.

"Door bepaalde beleidswijzigingen is het activeren van kansengroepen op de arbeidsmarkt een nog grotere uitdaging geworden", zo stelt de POM. "Toch is er ten opzichte van 2013 een stijging van 7 procent van de tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van personen uit de kansengroepen."

West Deal

West-Vlaanderen staat in voor een vijfde van de Vlaamse activeringscijfers. Organisaties en bedrijven worden daarbij ondersteund door de provincie en allerhande samenwerkingsovereenkomsten. De prioritaire aandacht voor de sociale economie in West-Vlaanderen kadert in 'West Deal', het strategisch economisch beleidsplan van de provincie. De werkgelegenheidsgraad in West-Vlaanderen is met 71,5 procent overigens hoger dan het Vlaams gemiddelde. Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid echter een score van 76 procent halen. De POM wil dan ook blijven inzetten op sensibilisering en activering van kansengroepen.

Belga
Ben Storme