Nieuws

Ophef rond mestfraude

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Volgens De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen wordt er in Vlaanderen op grote schaal geknoeid met mestverwerking.

(Half)lege vrachtwagens die rijden tussen boer en mestverwerker, moeten de indruk wekken dat de mest degelijk verwerkt wordt. De mest wordt dus alleen afgevoerd op papier, in werkelijkheid lozen de boeren die illegaal op het land. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bevestigt de fraudemechanismen. Hoe groot de omvang van de fraude is, is niet becijferd, maar bronnen spreken over "een miljoenenkwestie".

Bart Caron (Groen): niet verrast

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) is niet verrast door de verhalen. Volgens hem zijn fraude en misbruiken al langer schering en inslag. Hij deed trouwens zelf ook al een oproep om misbruik en fraude te melden. "De vele (anonieme) reacties tonen dat ook het vijfde mestactieplan in zowat alle opzichten gefaald heeft", aldus Caron. Terwijl minister Koen Van den Heuvel verwijst naar maatregelen in het nieuwe mestactieplan (MAP6) verwacht Caron weinig heil van de nieuwe plannen. "De verbeteringen zijn schaars", meent Caron. Volgens Caron moet het probleem aan de wortels aangepakt worden. Dat betekent niet alleen een "kentering in handhaving en mentaliteit", maar ook een vermindering van de veestapel in Vlaanderen. "De mestproblemen zijn het gevolg van de veel te grote veestapel in Vlaanderen, waarbij we vele keren meer vlees produceren dan we zelf consumeren. Daar wordt geen enkele rem op gezet. Het levert paradijselijke winsten op bij mestverwerkers, de milieuproblemen zijn voor ons allemaal. Dit alles ten bate van de alsmaar stijgende export van vlees, waar onze landbouwers zelf haast niks aan verdienen. Waar zijn we in godsnaam mee bezig?"

Boerenbond laakt "politieke manoeuvres" tegen MAP6 en vraagt strengere aanpak fraudeurs

De Boerenbond wil dat er strenger wordt opgetreden tegen landbouwers die met fictieve transporten de regels rond mestverwerking omzeilen. Maar tegelijkertijd stelt de Boerenbond zich ook ernstige vragen bij de timing van de berichtgeving over de mestfraude: er wordt gevreesd voor "politieke manoeuvres" om het nieuwe mestactieplan (MAP6) onderuit te halen. Dat nieuwe mestactieplan betekent een verstrenging ten opzichte van MAP5, maar gaat volgens verschillende oppositiepartijen niet ver genoeg. "We stellen vast dat er politieke manoeuvres zijn om ervoor te zorgen dat MAP6 onderuit wordt gehaald", zegt Vanessa Saenen, woordvoerder van de Boerenbond, zonder een politieke partij bij naam te noemen. "Maar zonder MAP6 zijn we nog verder van huis."

De organisatie benadrukt daarnaast dat ze niet te spreken is over de frauduleuze acties. "Fraude is ontoelaatbaar en moet hard aangepakt worden", zo klinkt het. "De cowboys en fraudeurs moeten eruit. Het is aan de Mestbank om haar inspectie- en controlebeleid te richten op de stromen én actoren in de sector die een ernstig risico inhouden en daar krachtdadig op te treden." Boerenbond betreurt ook dat de fraude ten koste dreigt te gaan van de landbouwers die zich wel aan de regels houden. "Het gedrag van deze enkelingen ondergraaft niet enkel het ganse mestbeleid maar dreigt er ook voor te zorgen dat aan de hele sector, ook aan landbouwers die de regels correct naleven, nog maar eens bijkomende verplichtingen opgelegd worden."

 

Belga
Davy Vercamer