Nieuws

Nieuw oplei­dings­cen­trum CEWEZ in Zee­brug­ge in gebruik

2016-11-18 00:00:00 - Nieuw opleidingscentrum CEWEZ in Zeebrugge in gebruik

In de haven van Zeebrugge is vandaag een nieuw opleidingscentrum in gebruik genomen door CEWEZ, de Centrale der Werkgevers Zeebrugge.

Het gaat goed met de tewerkstelling in de Zeehaven van Brugge. In 2015 presteerden de havenarbeiders in Zeebrugge net geen 356.000 taken, een record. Die stijging met 6,6% heeft alles te maken met de groei in de arbeidsintensieve autobehandeling en rorosector.

CEWEZ vzw, de Centrale der Werkgevers Zeebrugge, is het erkend organisme voor werkgevers die in Zeebrugge havenarbeiders tewerkstellen alsook het sociaal kantoor voor de havenarbeiders en aanverwante arbeiders.

Door de stijging in de havenarbeid had CEWEZ nood aan bijkomende opleidingscapaciteit, zowel inzake infrastructuur als personeel. Er was een concrete behoefte aan lokalen, oefenterreinen voor de initiatieopleidingen en materialen en installaties voor de praktijkoefeningen van de havenarbeiders.

Eind juni 2016 werd tussen CEWEZ en MBZ een akkoord bereikt om een gedeelte van de voormalige CHZ-terreinen in concessie te nemen voor een nieuw opleidingscentrum. Vandaag viert CEWEZ in Zeebrugge de ingebruikname van de nieuwe faciliteiten.

 “CEWEZ draagt zorg voor de wellicht meest fundamentele pijler van de dagelijkse activiteit in onze haven: de havenarbeid. De kwaliteit van onze dokwerkers staat buiten kijf: ze combineren de hoogste graad van know-how met een typisch West-Vlaamse inzet en een bewonderenswaardige flexibiliteit. We zijn blij dat we als havenbestuur CEWEZ de ruimte kunnen bieden om onze havenarbeiders de beste mogelijke opleiding te bezorgen.” Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder MBZ nv.

“Veiligheid moet een vast onderdeel zijn van iedere opleiding en beide zijn ondeelbaar met elkaar verbonden. De werkgevers en de sociale partners in deze haven beschouwen het aspect veiligheid en welzijn als topprioriteiten. De nadruk ligt bijgevolg ook op het permanent bijscholen m.b.t. veiligheid en welzijn van de havenarbeiders, dit ook rekening houdend met de snel veranderende wetgeving. Wij zijn het havenbestuur erg dankbaar dat wij op dit nieuw terrein onze opleidingen kunnen verder zetten.” Guy Benedictus, directeur CEWEZ.

De redactie