Nieuws

Minis­ter Brouns bezoekt Bio​Var​.be in Ruiselede

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw Jo Brouns heeft de biologische varkenskweker BioVar.be in Ruiselede bezocht. Dit om de impact van het stikstofakkoord na te gaan.

Vlaams minister Jo Brouns bracht een bezoek aan BioVar.be. Het bedrijf is al drie jaar operationeel en wil al sinds de start overschakelen van een bestaand klassiek vleesvarkensbedrijf naar een biologisch varkensbedrijf zonder hogere impact op de omgeving . Maar de inspanningen lijken vandaag van geen tel: “Zoals het er nu voorstaat moet dit bedrijf straks voor een groot deel dicht. Deze onzekerheid ontmoedigt het ondernemen en zeker in deze uitdagende sector”, aldus bedrijfsleider Wim Haeck.

Bestaanszekerheid

Het bedrijf wou daarom een gesprek aangaan met minister Brouns. Door de vrije in- en uitloop van de dieren en de beperkte erkenning van technieken, ontstaat onzekerheid in een al broze sector. “Ik ben dankbaar dat de minister ons bedrijf bezoekt en de noden beluistert. We stellen dit bedrijf graag open voor onderzoek zodat er proeven en metingen kunnen gebeuren zodat er opnieuw bestaanszekerheid is voor sommige biologische varkenshouders”, geeft Wim Haeck aan.

Vanuit BioForum, de sectororganisatie voor Vlaamse biolandbouw en -voeding klinkt erkenning voor de zorgen van de bedrijven. “Biologische varkens- en pluimveehouders die recent omschakelden, worden gediscrimineerd ten opzichte van gangbare bedrijven die kozen voor ammoniakemissiearme stallen“, stelt Esmeralda Borgo van BioForum..

Meebouwen aan een oplossing

Minister Jo Brouns bezocht sinds hij op 18 mei minister werd al heel wat landbouwbedrijven. “Het stikstofakkoord wil de hoge stikstofuitstoot aanpakken, ik steun dit doel. Tot 17 juni kan iedereen die opmerkingen heeft, deze in het openbaar onderzoek inbrengen“, verduidelijkt de minister. Brouns wil meebouwen aan een duurzame en gedragen oplossing.

“Door naar de sector zelf te luisteren hoor en zie ik de problemen, maar ook de kansen en mogelijke oplossingen. Ik zie landbouwers die zich uit de naad werken en ook bezorgd zijn voor hun leefomgeving”, aldus Brouns.

Stefaan Six