Maat­re­gel om jon­ge men­sen in eigen gemeen­te te hou­den klinkt mooi, maar onre­a­lis­tisch als het van West-Vlaam­se gemeen­ten afhangt

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

West-Vlaamse gemeenten zijn niet positief over de maatregel van de Vlaamse Regering in het project 'Wonen in Eigen Streek'. Duurdere gemeenten zouden een handje moeten toesteken zodat jonge mensen in eigen streek kunnen blijven wonen. "Daar hebben we financieel de ruimte niet voor", klinkt het.

Het Vlaams Parlement zette in juni het licht op groen voor het decreet 'Wonen in eigen streek'. Gemeenten met hoge vastgoedprijzen krijgen daarbij de kans om in te grijpen op de dure woningmarkt.

Zo kunnen lokale besturen gronden of woningen voorbehouden voor mensen die een band hebben met de gemeente, ook jonge mensen die de duurdere woningen niet kunnen kopen en dus wegtrekken.

8 West-Vlaamse gemeenten

Concreet komt het erop neer dat gemeenten 50 tot 100 procent van het grondaandeel van de woning zouden betalen. De koper moet nog de rest van de grond en de prijs van de woning betalen. Maar dat geldt uiteraard niet voor iedereen. De Vlaamse Regering legt de loondrempel vast op een minimum­inkomen van 12.078 euro bruto. Het maximuminkomen ligt vast op 77.301 euro voor een ­koppel en 53.145 euro voor een alleenstaande.

In totaal staan 95 gemeenten in Vlaanderen op de lijst, in West-Vlaanderen gaat het om acht gemeenten: Koksijde, Knokke-Heist, De Haan, Nieuwpoort, Brugge, Damme, Zuienkerke en Jabbeke.

"Geen bouwgrond"

Maar de burgemeesters van die gemeenten lopen niet warm van de maatregel. "Wij hebben in Zuienkerke geen bouwgrond op overschot om die maatregel te kunnen toepassen", zegt burgemeester Alain Devlieghe. "Dat is jammer, want onze bevolking is inderdaad ouder en jongeren trekken weg omdat de gemiddelde prijs van vastgoed te duur is voor hen."

Ook De Haan erkent dat het een moeilijke opdracht is om jonge mensen in eigen gemeente te houden. "Wij hebben al verschillende maatregelen om de woonmarkt wat te sturen, maar die zijn niet allemaal even succesvol", zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Joachim Coens van Damme zegt dan weer dat de stad geen financiële ruimte heeft om de maatregel toe te passen. Ook in Jabbeke speelt de kost van een bepaald stuk grond een rol bij de eventuele tussenkomst van de gemeente. "Wij bekijken geval per geval. Voor hele dure bouwgrond, zullen wij niet kunnen tussenkomen", zegt Frank Casteleyn van Jabbeke. "Wel merken we dat jonge mensen een kant-en-klare woning verkiezen boven een stuk grond." Jabbeke biedt al enkele bouwgronden goedkoper aan, maar ook dat blijkt niet altijd te helpen.

Reactie Stad Brugge

Waarnemend burgemeester Minou Esquenet: "Evident vinden wij het heel belangrijk dat ook jonge mensen kunnen blijven (of terugkeren) wonen in eigen streek. Wij doen daar sowieso al heel wat voor. Het WIES-decreet (WIES = wonen in eigen streek) is zeker een interessante tool te noemen waarbij de geselecteerde steden en gemeenten, waar Brugge toebehoort, een bijkomende mogelijkheid gegeven wordt om hierop beleid te gaan voeren, dit op eigen initiatief. We sluiten ons als Brugge evenwel aan bij de reactie van vele andere burgemeesters dat deze tool evenwel grondig moet bekeken worden, temeer daar dit budgettair géén evidente oefening is. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend om dit vooreerst te onderzoeken in kader van de volgende legislatuur en bijhorende beleidsprogramma alsook de stadsbegroting."

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere