Klacht bij Euro­pe­se Com­mis­sie tegen Fran­se plan­nen windmolenpark

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne heeft namens ons land een klacht neergelegd bij de Europese Commissie tegen de Franse plannen voor de bouw van het windmolenpark voor de kust van Duinkerke tegen de Belgische grens.

Dat laat zijn kabinet weten. Het is uitzonderlijk dat een Europees land dit doet tegen een ander Europees land. Voor ons land is het de eerste keer dat er zo'n klacht komt tegen Frankrijk. Ons land vreest de negatieve impact van het windmolenpark zo dicht bij de grens. "De oplossing is nochtans simpel: bouw het windmolenpark 5 kilometer verder", zegt de minister.

"Officieel in gebreke gesteld"

"Begin juli werden er al twee stappen ondernomen. Een eerste is een juridische procedure die begin juli werd ingeleid voor de administratieve rechtbank te Rijsel. Ten tweede werd het dossier aangekaart bij de Europese Commissie omdat ons land niet werd gehoord bij de bepaling van de locatie, hoewel Europese regels dit voorschrijven. Hierop startte de Commissie bemiddelingsgesprekken.

Omdat we in de loop hiervan vaststelden dat er onvoldoende wil was langs Franse zijde om rekening te houden met de rechten van de Belgische kustbewoners, de haven van Oostende en andere belanghebbenden, werd er besloten om de Franse overheid officieel in gebreke te stellen."

"Windmolenpark negatieve impact"

"Zoals bekend, wil Frankrijk een windmolenpark bouwen voor de kust van Duinkerke. Met windmolens tot 300m hoogte op nauwelijks enkele kilometers van de kust en vlak tegen de Belgische grens. Dat zorgt voor een nefaste impact met onder problemen voor de scheepvaart, het luchtverkeer en de kustbewoners.

Ons land heeft dan ook sinds 2016 herhaaldelijk aangedrongen om een oplossing uit te werken die voor beide landen gunstig is. Daarvoor werd op verschillende niveaus veelvuldig samengezeten met de Fransen.

Zo heeft de Belgische overheid een alternatief uitgewerkt dat juridisch onderbouwd werd door een Frans advocatenkantoor. Door de windmolens 5 km dieper in de zee te verplaatsen, zouden we zo goed als alle bezwaren kunnen wegwerken.

België beschikt als zesde grootste offshore windenergieproducent ter wereld over heel wat expertise terzake en blijft steeds bereid om met de Franse collega’s samen te werken hierover. Toch werden de plannen tot op heden niet bijgesteld.

Op 10 mei 2021 hebben de ontwikkelaar “Eoliennes en Mer de Dunkerque” (EMD) en de netbeheerder RTE beslist dat zij het project wensen verder te zetten. Daarom heeft de federale regering vervolgens besloten om juridische stappen te zetten en deze beslissing aan te vechten. Er werd een eerste juridische procedure ingeleid voor de administratieve rechtbank van Rijsel tegen de beslissing van de bouwheer EMD en RTE om door te gaan met de bouw van het windmolenpark.

Ook de kustgemeentes De Panne, Nieuwpoort en Koksijde, de haven van Oostende en het Vlaams Gewest spanden een zaak aan. De rechtbank van Rijsel heeft het dossier intussen doorverwezen naar de Franse Raad van State. Tegelijkertijd werd de Europese Commissie op de hoogte gesteld van het Belgische voornemen om hiermee naar het Hof van Justitie van de Europese Unie te trekken. Ons land werd immers nooit geraadpleegd over de locatie van het windmolenpark. Volgens de Europese richtlijnen had dit nochtans reeds bij het aanduiden van de zone moeten gebeuren. Ingevolgde de procedure voor deze klacht startte de Europese Commissie startte eerst bemiddelingsgesprekken. Vanuit de overtuiging dat een gezamenlijke oplossing nog steeds tot de mogelijkheden behoorde, werd hier vanuit Belgisch kant op ingegaan en constructief aan meegewerkt. Helaas kwam er geen bevredigende oplossing van langs Franse zijde."

Klacht voor eerst tegen Frankrijk

"Daarom heeft vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne nu officieel een klachtenprocedure opgestart op basis van art. 259 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Hiermee wordt aangegeven dat de rechten van ons land geschonden werden door Frankrijk. De Europese Commissie heeft nu 3 maanden de tijd om de Belgische klacht te bestuderen en al dan niet een gemotiveerd advies uit te brengen. Daarna kan België de klacht indienen bij het Europees Hof van Justitie.

Deze procedure werd nog maar zelden gebruikt in de geschiedenis van de Europese Unie en nu voor het eerst tussen ons land en Frankrijk. België heeft steeds benadrukt dat we blijven openstaan voor dialoog, maar deze stap is nodig om onze rechten te vrijwaren."

"Oplossing: windmolenpark 5 km verder"

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: “Het is bijzonder jammer dat Frankrijk niet wenst in te gaan op de uitgestoken hand van Belgische zijde. Ons land heeft van bij het begin een constructieve dialoog onderhouden met de Fransen om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Want er zijn heel wat terechte Belgische bezorgdheden.

De oplossing lag voor de hand. Het windmolenpark dieper in zee bouwen, zoals we dit ook doen met de Belgische windmolenparken. Nu zien we ons genoodzaakt om verdere juridische stappen tegen Frankrijk te ondernemen en stellen wij Frankrijk formeel in gebreke. We zullen er alles aan doen om de rechten van de kustbewoners, de haven van Oostende en andere belanghebbenden te vrijwaren".

Bekijk hier de reportage over het protest tegen de plannen (10/05/2021):

2022-04-26 00:00:00 - Klacht bij Europese Commissie tegen Franse plannen windmolenpark - windmolenpark.jpeg
Redactie