Nieuws

Japan­se haver cre­ëert win-win voor land­bou­wer en akkervogels

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Het aantal akkers langs de Franse grensstreek waarop Japanse haver staat is op vijf jaar tijd verdubbeld: van 40 naar 80 hectare.

Japanse haver is een interessante groenbemester die zorgt voor een vruchtbare bodem, maar ook dienst doet als wintervoedsel voor vogels.  Al acht jaar op rij verdeelt de provincie West-Vlaanderen, via het regionaal landschap Westhoek gratis zaaigoed.

"Het kadert in de bescherming van de geelgors, één van de vijf symboolsoorten," zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. "Dat vogeltje zit hier in West-Vlaanderen erg teruggetrokken. Vooral aan de grens in Noord-Frankrijk. Wij stellen het zaaigoed ter beschikking, de landbouwer doet het werk. Het is een goede bodembedekker, houdt stikstof vast, maar vooral is het goede wintervoedselvoorraad voor de geelgors"

Ook vinken, patrijzen en fazanten smullen van de zaden van de Japanse Haver. Maar de geelgors nu al spotten zit er vandaag nog niet in, daarvoor is het nog te vroeg. 

Danny Coulier uit Leisele is één van de vijftien landbouwers die Japanse haver heeft gezaaid, begin augustus al na het oogsten van de wintergerst. Vanuit het mestactieplan zes worden boeren steeds vaker verplicht om zogenoemde ‘vanggewassen’ in te zaaien.  "Het is een mengeling van zonnebloemen, facelia en Japanse haver. Het past in het Europese landbouwbeleid. Het is een verplichting dat we een deel van ons areaal met bodembedekker inzaaien en dat maakt dat we een win-win situatie kunnen creëren. 

 

 

Lorenzo Dejonghe